Vi inviterer alle foreldre i barnehagen til møte

Vi inviterer alle foreldre i barnehagen til møte:
Onsdag 22.februar fra kl. 17.30 til ca. 19.00
Sted: Fellesrommet på småbarnsavdelingene, Klosteret 2
Vi håper at flest mulig av dere har anledning til å komme. Det vil bli vist eksempler fra Språkgruppesamlinger, litt bilder fra
hva vi har jobbet med i år, og en fin mulighet for dere foreldre til å få en litt dypere innføring i våre pedagogiske planer, og
våre tanker om det å være en lærende barnehage med fokus på Kunst og kultur.
Vi ønsker at dere melder i fra innen torsdag 16.februar på e-post eller direkte til avdelingen om dere kommer eller ikke (vi
er avhengig av et visst antall oppmøtte for å kunne gjennomføre møtet) Velkommen ☺