Lindeberg Aktivitetsskole uke 6

Lindeberg Aktivitetsskole uke 6
Aktivitetsskolen Lindeberg har egen facebook gruppe. Send oss en forespørsel, her kommer mye
informasjon og bilder fra aktivitetene som barna deltar på.
Mandag 06. feb
Tirsdag 07. feb
Onsdag 08. feb
Torsdag 09. feb
Fredag 10. feb
Utetid
13.25-14.15
Aktivitetsdag
Utetid
13.40-14.00
Utetid
13.25-14.00
Utetid
13.25-14.00
Matpakkedag
14.00-14.30
Mat: Brødmat
14.00-14.30
Læringssenteret
13.25-14.00
Mattegruppe
14.30-15.30
Fiskesuppe
14.00-14.30
Mat: Korn
14.15-14.45
Lesestund 1. trinn
Lesegruppe 2.
trinn
14.45-16.00
Bokstavmoro
14.45-15.30
Butikken
14.45-16.00
Matpakkedag
14.00-14.30
Husk å ha med
nok mat :-)
Forming
14.30-15.30
2.-4 trinn
Ishall/håndball
1.trinn har ute
dag
Ute lek til 17.00
Vi går på skøyter
Leksemulighet 3.- 14.30-16.00
4. trinn
14.30-16.00
Ute- eller innelek
15.30-17.00
Skøyter
14.30-16.00
Gymsal
14.30-16.00
Lesestund
1. trinn
14.30-15.0
Mat og helse
3.- 4. trinn
14.00-16.00
Sy med 3. trinn
14.30-16.00
Ute- eller innelek
15.30-17.00
Skøyter
14.30-16.00
Bevegelse/dans
14.30-15.00
Lær Kidsa Koding
4. trinn
15.00-16.30
Kor
16.00-17.00
Ute- eller innelek
16.00-17.00
Film/spill
14.30-16.00
Forming
15.00-16.00
Klubb 4. trinn
14.30-16.00
Ute- eller innelek
16.00-17.00
Skøyter
14.30-16.00
Skøyter
14.30-16.00
Uteaktiviteter: Ballspill, lek med samspill, andre fysiske aktiviteter, grusbanen, skøyter.
Ulike aktiviteter inne: Spill, tegne, frilek, Lego, lesestund, begrepstrening, butikken, forming, bingo, kor.
Furuset Forum/gymsal: Ulike aktiviteter.
Jerikobakken for de som har eget utstyr og kan å stå ned bakken alene. Kodekurs torsdag for 4.trinn.