kursinvitasjon og program

Kurset om
Psykologisk førstehjelp
Tid og sted
9. og 10. mai 2017 – kl. 09.00 – 15.30 begge dager
Kommunestyresalen i Vestre Toten
Kursets
målsetning
Øke den praktiske handlingskompetansen, slik at deltakerne blir bedre i stand
til å yte psykologisk førstehjelp og følge opp barn, ungdom, voksne, familier
og grupper i akutte krisesituasjoner.
Hvem er
kurset for
Kurset er rettet mot kriseteamet og kriseteamets nære samarbeidspartnere.
Hvorfor
delta
På kurset vil man lære mer om:
 Teoretisk forståelse knyttet til psykologisk førstehjelp
 Moderne intervensjonsprinsipper tilpasset alder og situasjon
 Å identifisere situasjoner der henvisning til mer hjelp er nødvendig
 Samhandling, hjelperens reaksjoner, og hvordan forebygge egen
utbrenthet
Kurset gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner,
erfaringsutveksling og praktiske øvelser.
Kursledere
Belinda Ekornås og Nils Petter Reinholdt
Informasjon
Ingen kursavgift. Ta med mat og drikke. Åpen kantine ved siden av lokalet.
Kaffe serveres på morgenen.
Det forventes tilstedeværelse på hele kurset.
Kursbevis utstedes etter kurset.
Påmelding
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=357783X75435869X47207
PROGRAM
Psykologisk førstehjelp
Tirsdag den 9. mai
09.00 – 09.10
Velkommen ved Jens Mørch
09.10 – 09.45
Innledning. Generell kriseforståelse
09.45 – 10.00
Pause
10.00 – 10.45
Om psykologisk førstehjelp
10.45 – 11.00
Pause
11.00 – 11.45
Hvordan møte den rammede i den akutte fasen
11.45 – 12.30
Lunsj
12.30 – 13.15
Hjelp etter den akutte fasen
13.15 – 13.30
Pause
13.30 - 14.15
Barn og ungdommer
14.15 – 14.30
Pause
14.30 – 15.30
Smågrupper
Onsdag den 10. mai
09.00 – 10.00
Hvordan møte en familie i akutt krise
10.00 – 10.15
Pause
10.15 – 11.15
Ivaretakelse av rammede grupper
11.15 – 12.00
Lunsj
12.00 – 12.45
Katastrofeberedskap og kriseteam
12.45 – 13.00
Pause
13.00 – 13.45
Ivaretakelse av hjelperen
13.45 – 14.00
Pause
14.00 – 15.00
Organisering av psykososial oppfølging
15.15 – 15.30
Evaluering, avslutning