aktivitetsskolen møllergata uke 06 g-aks

AKTIVITETSSKOLEN MØLLERGATA UKE 06 G-AKS
G-AKS (3. OG 4.TRINN)
UKENS TEMA: LUFT OG LYD
UKENS MÅL: ALLE BARNA SKAL FÅ KJENNKSAP TIL NOEN BEGREPER OM LUFT OG LYD. VI ØVER PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER GJENNOM AKTIVITETENE VÅRE.
UKENS MÅL 2: ELEVENE SKAL FÅ KJENNSKAP TIL HVA LYD ER OG HVORDAN LYDBØLGER BEVEGER SEG.
SOSIALT MÅL: VI LEKER MED ALLE SOM VIL VÆRE MED I LEKEN.
TA KONTAKT PÅ MOBIL: 95 02 88 16, HVIS DERES BARN SKAL GÅ HJEM SELV, GI BESKJED PÅ SMS.
MANDAG 06.02
TIRSDAG 07.02
ONSDAG 08.02
MAT: FRUKT
MAT: FRUKT
MAT: FRUKTSALAT
GYM: DE SPEKTAKULÆRE
DE EKSEPSJONELLE
OPPVARMING/ABALL1 MED
TEMAET LUFT OG LYD
LEKSESTUND
CAFÉEN: KUNST OG KULTUR
CAFÉEN: SCRABBLE- VI ØVER PÅ
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETERSKRIVING
CAFEÉN: SJAKK
BASE 2: KULTURLEK
TORSDAG 09.02
MAT:POTETMOS MED
GRØNNSAKER
MAT: FISKEPINNER MED
RÅKOST
CAFÉEN: MATTESPILL
VI ØVER PÅ GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER-REGNING
SVØMMING:
DE FREMRAGENDE
BASE 3: MATTELEK MED KLOSSER
BASE 2: EVENTYRLEK OG DANS
BASE 3: MATTELEKER
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
CAFÉEN: TEGNEKURS MED
NESTOR
BASE 2: DISCO
BASE 2: EVENTYRLEK
KLASSEROM: AKS-AVIS
TEGNESERIEKURS
BARNA MELDER SEG PÅ OG
FØLGER KURSET EN MÅNED. VI
SKAL JOBBE MED TEGNING,
FOTOGRAFI, TEKST OG DATA.
ALLE BARNA SKAL FÅ LAGE SIN
EGEN TEGNESERIE
FREDAG 10.02
BASE 3: DUKKETEATER OG
BIBLIOTEK
MUSIKKROM: DANS
BASE 2:
VI LESER EVENTYR FRA 14.30
MUSIKKROM:
TEATERLEK
KLASSEROM: HEMMLIG
OPPDRAG MED TEMA LUFT OG
LYD
BASE 3: DUKKETETATER
KLASSEROM:
VI PÅ G-AKS FÅR VÆRE I EGET
KLASSEROM HVOR VI KAN
JOBBE/SPILLE PÅ DATA, GJØRE
LEKSER, LESE ELLER SPILLE SPILL.
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
BASE 3: KULTURKINO
MUSIKKROM: TEATERGRUPPE
FOR MOTTAK
GRUPPEROM: HEKLING
KLASSEROM: 4.TRINNSKLUBB
MUSIKKROM:
TEATERGRUPPE FOR
VIDEREKOMMNE
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM
KL.16.00: ALLE GRATIS KJERNETID
BARNA GÅR HJEM