Hvordan bidrar Mulighetsterminalen?

Hvordan bidrar Mulighetsterminalen?
Hvordan bidrar Mulighetsterminalen?
•
•
•
•
Historien og Organisering
Vårt mandat
Aktiviteter
Hva Mulighetsterminalen bidrar til
Leif André Pedersen, prosjektleder Mulighetsterminalen
Organisering
• En ide fra Ordføreren i Stavanger Christine Sagen Helgø
• Prosjektledelse i Greater Stavanger
• Samarbeidsprosjekt i mellom Greater Stavanger, NAV og Stavanger kommune
• Styringsgruppe:
• Kristin Reitan Husebø Adm. Dir. Greater Stavanger
• Per Haarr, Direktør Leve og oppvekst Stavanger Kommune
• Truls Nordahl Regiondirektør NAV
• Satellitter:
• På Bryne
• I Sandnes
• På Randaberg
Mandat
Mulighetsterminalen fokuserer på «muligheter» gjennom aktiviteter
som jobbmesser, formidling av ledige stillinger, konkrete
stillingspresentasjoner fra bedrifter og bedriftsbesøk.
Et tilbud som kan gi de arbeidssøkende muligheter for arbeid lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi ønsker også å dele Informasjon om hvilke muligheter som finnes i
næringslivet slik at flest mulig skal få kjennskap til mulighetene.
Aktiviteter
Gjennom Mulighetsterminalen kan vi gi et utvidet tilbud til de
arbeidssøkende
Aktiviteter
• Kurs (cv, søknad, intervjuteknikk, LinkedIn)
• Veiledning (økonomisk, pensjon, forsikring, livskrise, gryndere IN)
• Foredrag (inspirasjon, kommunikasjon, JYB)
• Workshop
• Jobbdrøs (reserverte stillinger fra NAV- forbeholdt arbeidssøkende)
• Jobbmuligheten (for de under 30 år)
• Bedriftsbesøk (Lyse, IRIS-pump&pipes, Blue Planet, SMED Kristiansen,
Norgesbuss, Rogaland Teater, Stavanger havn)
Aktiviteter
• Jobbmesser
• Stilingspresentasjoner
• Deler informasjon
• Møteplass/ arbeidsplass
• Grupperom
• Informasjonsmøter (på og av dagpenger)
• service som Kopimaskin/ skanner
Hva dette bidrar til
Alt dette gjør vi i tett samarbeid med NAV som gjør de i stand til å
levere et utvidet tilbud til de arbeidssøkende som de normalt sett ikke
har kommet til og fått på denne type arena. Alternativet har vært på
mottakene på et NAV kontor. Mulighetsterminalen gir en opplevelse av
å være en nøytral arena med spisset fokus på de arbeidssøkende med
god tilgjengelighet på NAV representanter ved arrangement.
Hva dette bidrar til
• Vi samarbeider tette med NAV og kommunene om informasjon til de
som er oppsagt permittert og skal begynne på dagpenger.
• Samme med de som skal av dagpenger og over på sosialhjelp.
Kortsiktig fokus
• Ungdom og skole (Fylkeskommunen)
• 55 år pluss og arbeidsledige menn
• Kommunisere Mobilitet (infomøter)
• Oppfordre til læreplasser
• Utekontor (eks IN)