SØR-VARANGER KOMMUNE Innkalling

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
Innkalling
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
Administrasjonsutvalget
20.02.2017
Møterom Viksjøen, Rådhuset
10:00 - 11:00
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Kirkenes, 14.02.2017
Rafaelsen, Rune Gjertin
Leder
SAKSLISTE:
Faste orienteringer vedtatt i administrasjonsutvalget 25.04.16:
•
•
Orientering heltid/deltid v/varaordfører – rådmann
Orientering om kjøp av tjenester og vikarbyrå – status v/rådmann
Seniorpolitiske tiltak – status hvor langet er arbeidet kommet – v/rådmann personalsjef
Bemanningen generelt i kommunen
Reglement for administrasjonsutvalget v/kontorsjef
2