her er oppdaterte papirer rundt Årsberetningen

Sandefjord Bridgeklubb
♠
Ønsker velkommen til årets
Generalforsamling
Stockfleths gate 26
Tirsdag 14. Februar 2017
Sandefjord Bridgeklubb
Sandefjord Bridgeklubb
SBKs generalforsamling
tirsdag 14.02.2017
I:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden
II:
Åpning
III:
Valg av dirigent og sekretær
IV:
Valg av to medlemmer som sammen med det
nyvalgte styret skal undertegne protokollen
V:
Styrets beretning
VI:
Regnskap, samt revisors rapport
VII:
Fastsettelse av medlemskontingent
og kveldsavgift
VIII: Innkomne forslag
IX:
Budsjett
X:
Valg
XI:
Eventuelt
Sandefjord Bridgeklubb
V: Styrets beretning
Sandefjord Bridgeklubb 2016

Styret har i løpet av perioden januar - desember avholdt 2 styremøter!

Antall medlemmer som var registrert i NBF var ved utløpet av sesongen 52, 2 av disse er
Juniorer. Det er en økning på 3 sammenlignet med 2016, og likt 2015!

Klubben har denne sesongen fulgt opp med deltagelse i ett påbyggingskurs i regi NBF
Vestfold holdt på Nøtterøy VGS. Kurset dro bra deltagelse også i år. Nybegynnerkurs er
ikke gjort i år men planlagt for våren 2017 på Sandefjord bibliotek.
♠
Tilskudd til drift og husleie fra Sandefjord Kommune på kr. 3.079.

Jotun bridge lagturnering 2016 (Jotun hovedsponsor), dro i 2016 kun 9 lag, selv om det
iherdig ble jobbet med 10 lag, etter at to lag trakk seg mot slutten av påmeldingen.
Turneringen med største overskudd noensinne (ca 30 000,-), grunnet god sponsor inntekter,
maten for salg i kantine ble sponset i tillegg til en god leieavtale av lokaler. Premiene ble satt
til 83 % av påmeldingsavgiften for å sikre videre deltagelse. For 2017 er planleggingen i
gang og dato flyttet til 14-15. oktober, midt i september er for tidlig, og i år blir det igjen
landslagssamling i forkant av turneringen.

Vestfold 1 spilte igjen 1. divisjon i 2016 etter opprykk, og endte i 2016 på en 6. plass med
den relativt ferske stallen: Lag Kopstad (Ole K. Kopstad – Tor E. Grude – Odin Svendsen
– Petter Tøndel – Christian Bakke – Lars Arthur Johansen). 2016-2017 sesongen ligger de
på nest siste før andre spillehelg.

Vestfold 4 i 3 divisjon holdt en god 4. plass med lag Andersen (Espen R. Andersen – Erik
Syvertsen – Odd H. Haugland – Roar Bredholt – John Gundersen – Christer Heitun), og en
6. plass til lag Brændvang (Morten Brændvang – Andreas Versterlund – Tor Fevang –
Helge Homelien - Tor Erik Hermansen – Verina Dahl). Klubben stilte ikke lag i 4 divisjon.
♠
Juleavslutningen ble gjennomført med grei deltagelse, 16 deltok og med god stemning
blant gjester og medlemmer, ble det arrangert 18 spills turnering! Vinnere ble Svein K.
Hansen – Erling Riis. Vi retter en takk til festkomiteen ved Espen R. Andersen.
♣
Klubben har søkt forbundet om støtte til rekruttering av barn og unge og fikk innvilget
inntil 9000,- for dette arbeidet i 2016, og fikk kun benyttet en liten del av det hvor resten er
betalt tilbake. Klubben har startet med å kjøpe to bridgebord som også kan benyttes i andre
sammenhenger som f.eks ved NM klubblag kamper.

NM Klubblag 2016 stilte klubben med 2 lag. Lag Brændvang (J. Feness–K.O. Kopstad –
A. Vesterlund–M. Brændvang) kom videre til 3. runde (tapte knepent over Asker 1), og lag
Andersen (E.R.Andersen–E.Syvertsen–O.H.Hauglang–J.Gundersen) kom til 1-2. runde.

Klubbkveldene har hver spillekveld blitt servert kaffe og noe attåt, og det har vært stø
turneringsledelse. Klubben takker huskomité ved Odd. H. Haugland, turneringsleder Svein
Holtedahl og kortdeler Espen R. Andersen for vel utført jobb gjennom hele året.!
Sandefjord Bridgeklubb
♠ Birgit Irene Nygård kom på en solid 3. plass i NM Mix 2016 lag med laget «Nord og
Syd». På laget var Birgit I. Nygård – Harald Agersen og Lise Aasland – Harry A. Vågen.!
♣ Kristian Barstad Ellingsen vant Patton i NM med lag «4-6 amatører» og der spilte
Kristian ellingsen – Johnny Holmbakken, Sten Anfeldt Nilsen – Håvard Larsen og Esepn
Larsen samt Stian André Evenstad og Bjørnar Hagen.
VERV I 2016
Styret:
Morten Brændvang
Ole Jacob Skjelberg
Tor Fevang
Erling Riis
Jorunn Feness
Jul Andre Hofvander
(leder)
(nestleder)
(kasserer)
(sekretær)
(styremedlem)
(styremedlem)
Øvrige verv:
Espen R. Andersen
Svein Holtedahl
Svein Holtedahl
(materialforvalter)
(turneringsleder)
(revisor)
Rekrutteringskomite:
Tor Fevang
Morten Brændvang
(Leder)
Huskomite:
Odd Helge Haugland
(ansv. kjøkken)
Sommerbridgekomite:
Morten Brændvang
(leder)
Valgkomite:
Henrik Lunde
(leder)
Festkomite:
Espen Ringdal Andersen
(leder)
Sandefjord Bridgeklubb
Turnering
Plass Medlemmer
NM Klubblag 2015/16
Lag Andersen (Espen R. Andersen, Erik Syvertsen, Odd H.
Haugland og John Gundersen: kom til 1-2. runde.
Lag Brændvang (Morten Brændvang, Andreas Versterlund
Jorunn Feness, Kjell O. Kopstad tapte i 3. runde.
3.
NM Mix Lag 2016
Birgit Irene Nygård kom på en solid 3. plass i NM Mix 2016 lag!
På laget «Nord og Syd» var Birgit I. Nygård – Harald Agersen og
Lise Aasland – Harry A. Vågen!
Kristian Barstad Ellingsen vant Patton i NM! På laget «4-6
amatører» spilte Kristian ellingsen – Johnny Holmbakken, Sten
Anfeldt Nilsen – Håvard Larsen og Espen Larsen.
Ole K. Kopstad – Tor E. Grude.
Roar Bredholt – Erik Syvertsen
Terje Lie – Per Løwe
Svein Stenberg – Henrik Lunde
Jorunn Feness – Kjell O. Kopstad
Andreas Vesterlund – Morten Brændvang
Tor Fevang – Ole J. Skjelberg
NM Patton Lag 2016
1.!
KM par
2.
5.
6.
9.
10.
11.
13.
KM lag 2015-2016
3.
Sandefjord BK 1 Andersen (Espen R. Andersen, Erik Syvertsen,
Odd H. Haugland kom på 3. plass i finalen.
1. divisjon
6.
Vestfold 1: Ole Kristoffer Kopstad – Tor E. Grude.
3. divisjon, avd. I
4.
Vestfold 4: Odd H. Haugland, Roar Bredholt, Erik Syvertsen,
Espen R. Andersen, John G. Gundersen, og Christer Heitun.
3. divisjon, avd. I
6.
Vestfold 5: Morten Brændvang, Andreas Vesterlund, Tor
Fevang, Tor E. Hermansen og Verina Dahl.
3. divisjon, avd. K
4.
Romerike 2: Jorunn Feness, Kjell O. Kopstad, Olav Lomsdalen,
Lars Eide, Thorvald Jr. Tande, Jan F. Karlsen
Nyttårscupen
4.
Romerike 2: Jorunn Feness, Kjell O. Kopstad, Olav Lomsdalen,
Lars Eide, Thorvald Jr. Tande, Jan F. Karlsen.
OsloIMPen
8.
Morten Brændvang – André Syrrist.
Påskebridge Horten
2.
Jorunn Feness – Kjell O. Kopstad.
Skien Open
3.
Ole K. Kopstad – Terje Lie.
Jessheim, 37 lag!
Jotun Bridge lagturn.
1.
Ole K. Kopstad – Tor E. Grude – Terje Lie – Tom Johansen.
Lågen julecup
8.
Andreas Vesterlund – Morten Brændvang.
Sandefjord Bridgeklubb
Klubbmesterskapet 2016
1. Morten Brændvang – Andreas Vesterlund
2. Odd H. Haugland – John Gundersen
3. Svein K. Hansen – Svein Holtedahl
Julebords-mestere 2016
1. Svein K. Hansen – Erling Riis
Oversikt over de med 1 og 2. plass i Sandefjord BK – Vår 2015
Navn
1. Plass
2. Plass
Odd Helge Haugland
10
3
John Gunnar Gundersen
9
3
Morten Brændvang
5
3
Andreas Vesterlund
4
3
Espen Ringdal Andersen
4
2
Svein K Hansen
3
2
Svein Holtedahl
3
2
Jorunn Feness
2
4
Ole Jacob Skjelberg
2
Roar Bredholt
2
Erik Syvertsen
2
Tor Fevang
1
2
Niclas Örnedal
1
2
Jan Gade, Erling Riis, Rita H. Kofoed, Dag Aronsen
1
Birgit Irene Nygård og Kristian Ellingsen
2
Henrik Lunde, Svein Fevang Kirsti Kvalheim Helge
Homelien Edvard Trevland
1
Sandefjord Bridgeklubb
VI: Regnskap og Økonomi 2016
Sandefjord Bridgeklubb
Org.nr 983 904 076
Faktisk 2016
Konto
Faktisk 2015
Faktisk 2014
3000
3010
3050
3051
3090
3400
3500
3520
3600
3700
8000
INNTEKTER
Kontingenter
Lisenser
Tirsdagsbridgen
Sommerbridgen
Inntekter Jotun Bridge lagturnering
Kursvirksomhet
Kommunalt bidrag
Gaver /sponsorer
Norsk tipping / grasrotandel
MOMS-refusjon
Renteinntekter
SUM INNTEKTER
14 080
1 050
40 085
0
72 292
1 125
3 079
0
3 095
3 522
76
138 405
11 870
1 500
35 600
0
12 525
2 000
47 270
0
3 125
4 494
0
3 762
9 800
3 675
0
4 385
64
60 415
52
84 403
4150
4160
4250
4350
6000
6050
6100
6210
6211
6700
6740
6800
6900
7410
7450
7510
7000
7005
7010
7890
8100
UTGIFTER
Tirsdagsbridgen - premier
Kurs/Rekruttering
Sommerbridgen - premier
Andre premier/gaver
Kontingenter
Serviceavgift spillekveld
Lisenser
Husleie
Kjøkken/Koppevask
Rekvisita
Materiell
Webhotell
Kortgivning
Representasjon/divisjonsspill
Organisasjonsdagene
Diverse/Gebyrer
(Over)underskudd julebord
Bevertning kretskamper/NM-kamper
Bevertning på Bridgen
Kostnader Jotun Bridge lagturnering
Gebyr bank
SUM UTGIFTER
5 180
1 397
0
1 370
14 370
6 780
1 650
11 000
2 165
1 666
1 065
1 369
2 550
14 188
0
0
1 264
1 261
4 355
40 741
17
112 387
3 220
220
0
994
13 370
5 860
1 500
14 000
1 745
747
0
1 369
2 175
11 200
0
735
4 758
1 014
3 667
6 155
6 546
0
1 680
12 450
6 180
2 000
14 000
3 885
0
100
1 369
1 650
9 675
0
445
292
513
3 791
0
66 574
0
70 731
-5 533
31 551
26 018
-6 159
13 672
OVER/(UNDERSKUDD) drift
OVER/(UNDERSKUDD) turnering
Sandefjord Bridgeklubb
Forts. Regnskap og Økonomi 2016
Sandefjord Bridgeklubb
Faktisk 2016
Konto
1010
1030
1031
1200
1210
1220
1230
2600
2610
2670
2680
2690
Org.nr 983 904 076
EGENKAPITAL pr dato / 31.12.
Kasse
Bank 2490.21.18760
Bank 1503.71.94007
Tilgodehavender
Egenandel KM lag
Egenandel 3. div
Egenandel 1. div
Skyldig serviceavgift
Ubetalte regninger
Avsatt til barne- og ungdomsarbeid
Medlemskontingent 2016
Gjeldsposter
SUM EGENKAPITAL
1 900
48 355
31 551
800
1 950
5 500
6 800
-1 116
-7 580
0
0
0
88 160
Faktisk 2015
Faktisk 2014
1 000
83 272
0
57 582
0
1 050
2 000
2 600
-600
-9 000
-9 000
-9 180
0
62 142
400
750
2 250
2 200
-650
-3 300
-7 610
0
51 622
Tor Fevang, kasserer
(sign)
Revisors beretning:
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Svein Holtedahl
(sign)
Sandefjord Bridgeklubb
VII: Fastsettelse av medlemskontingent og kveldsavgift
Forslag: 10,- i medlemskontigent til Sandefjord Bridgeklubb, 75,- i kveldsavgift.
VIII: Innkomne forslag
Når det gjelder premiering på kveldene, foreslås det at styret evaluerer og kommer
med ny type premiering:
At det premieres mer som beste av 3 kvelder, klubbmesterskapet for seg selv og at
det videre trekkes premier blant medlemmene.
Kanskje spilles mer handicap form for turneringer, med mer fasit bridge så
medlemmene får mer muligheter til å se gjennom spill for egen læring, for de som
ønsker det. At vi meldes på simultanturneringer.
Sandefjord Bridgeklubb
IX: Budsjett 2017
Sandefjord Bridgeklubb
Org.nr 983 904 076
Budsjett 2017
Konto
3000
3010
3050
3051
3090
3400
3500
3520
3600
3700
8000
INNTEKTER
Kontingenter
Lisenser
Tirsdagsbridgen
Sommerbridgen
Inntekter Jotun Bridge lagturnering
Kursvirksomhet
Kommunalt bidrag
Gaver /sponsorer
Norsk tipping / grasrotandel
MOMS-refusjon
Renteinntekter
SUM INNTEKTER
4150
4160
4250
4350
6000
6050
6100
6210
6211
6700
6740
6800
6900
7410
7450
7510
7000
7005
7010
7890
8100
UTGIFTER
Tirsdagsbridgen - premier
Kurs/Rekruttering
Sommerbridgen - premier
Andre premier/gaver
Kontingenter
Serviceavgift spillekveld
Lisenser
Husleie
Kjøkken/Koppevask
Rekvisita
Materiell
Webhotell
Kortgivning
Representasjon/divisjonsspill
Organisasjonsdagene
Diverse/Gebyrer
(Over)underskudd julebord
Bevertning kretskamper/NM-kamper
Bevertning på Bridgen
Kostnader Jotun Bridge lagturnering
Gebyr bank
SUM UTGIFTER
OVER/(UNDERSKUDD) drift
OVER/(UNDERSKUDD) turnering
Sandefjord Bridgeklubb
12 350
1 100
40 000
0
1 000
3 000
0
3 000
50
64 500
5 000
1 000
0
1 500
13 750
6 750
1 100
11 000
2 500
1 500
1 000
1 500
2 550
15 000
0
0
1 500
1 500
4 000
0
71 150
-6 650
Faktisk 2016
14 080
1 050
40 085
0
72 292
1 125
3 079
0
3 095
3 522
76
138 405
5 180
1 397
0
1 370
14 370
6 780
1 650
11 000
2 165
1 666
1 065
1 369
2 550
14 188
0
0
1 264
1 261
4 355
40 741
17
112 387
-5 533
31 551
26 018
X:
VALG
VALG 2017 – Forslag Valgkomitéen
Styret:
Morten Brændvang
Ole Jacob Skjelberg
Tor Fevang
Erling Riis
Andreas Vesterlund
Jul Andre Hofvander
(leder, gjenvalg, velges hvert år))
(nestleder, velges partallår)
(kasserer, velges oddetallår)
(sekretær, velges partallår)
(styremedlem, velges oddetallår)
(styremedlem, velges partallår)
Øvrige verv:
Espen R. Andersen
Svein Holtedahl
Svein Holtedahl
(materialforvalter)
(turneringsleder)
(revisor)
Rekrutteringskomite:
Tor Fevang
Morten Brændvang
(Leder)
Huskomite:
Odd Helge Haugland
(ansv. kjøkken)
Sommerbridgekomite:
Morten Brændvang
(leder)
Valgkomite:
Henrik Lunde
(leder)
Festkomite:
Espen Ringdal Andersen
(leder)
Går ut av styret:
Jorunn Feness
(styremedlem)
Sandefjord Bridgeklubb