Forsvarets høgskole/Sjefskurs Sjefskurs nr 8

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Sjefskurs nr 8
Kursdeltakere
Kysteskadren
Kommandørkaptein
Andreassen
Helge Andreas
Oslo politiforening
Fagforeningsleder
Bolstad
Sigve
TV 2
Journalist
Brigg
Øyvind
Justis- og beredskapsdepartementet
Avdelingsdirektør
Ege
Esther Birgitte
Samferdselsdepartementet
Avdelingsdirektør
Ek
Øyvind Thorstein
Luftoperativt inspektorat
Oberstløytnant
Folland
Rolf
Søndre Buskerud politidistrikt
Politimester
Fossen
Christine
Stortinget
Stortingsrepresentant
Halleraker
Øyvind
Hærens våpenskole
Oberstløytnant
Halvorsen
Sven Harald
Sjøforsvarets skoler
Kommandørkaptein
Hammersland
Jan Otto
Forsvarsstaben
Oberstløytnant
Haslestad
Benedicte
Riksrevisjonen
Avdelingsdirektør
Jarlsby
Tora Struve
Norges Røde Kors
Nødhjelpssjef
Jæger
Tørris
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsker
Kjeksrud
Stian
Forsvarets operative hovedkvarter
Oberstløytnant
Klæboe
Tony Martin
Politiets sikkerhetstjeneste
Seksjonssjef
Lines
Geir
Forsvarsstaben
Oberstløytnant
Magnes
Lasse
Stortinget
Stortingsrepresentant
Nordås
Janne S.
Statsministerens kontor
Fagdirektør
Nossum
Malin Soltvedt
Forsvarets mediesenter
Underdirektør
Ovind
Tom Oscar
Stortinget
Sekretariatsleder
Slåke
Øyvind
Sjøforsvarsstaben
Kommandørkaptein
Smith
Rune Edvard
Hærstaben
Oberstløytnant
Solheim
Hilde
Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver
Sørli
André
Landsorganisasjonen i Norge
LO-sekretær
Tangen
Kristian
Utenriksdepartementet
Avdelingsdirektør
Tinnes
Tone
Forsvaret
Oberst
Tokstad
Iver
Telenor Norge AS
Direktør
Uribarri
Torild Lid
Helse- og omsorgsdepartementet
Avdelingsdirektør
Valle
Anne Louise