Nye vanylvingar

1
KULTUR
SYNSTE MØRE Torsdag 16. februar 2017
Landbruksdiesel - fyringsolje
Ståle Åhjem 975 63 900
[email protected]
Sjå også eltvikahjem.no
TORSDAG 16 FEBRUAR 2017
LAUSSAL 25 KR
NR 7 ÅRGANG 48
Investering i
bru er betre
enn ferjedrift
Moro på isen
Aktiviteten og gleda har vore stor
på islagde vatn rundt om i kommunen siste dagane.
Det framheva Dr. ing Morten
Bjerkås i si orientering til
kommunestyret tysdag.
SIDE 10
Nye vanylvingar
Lokalavisa
- førstevalet når posten
kjem!
Lat oss teste
synet ditt!
Tinging av time: 70 07 70 19
Sjølv om folketalet kryp nedover, har
vi dei som også flyttar til kommunen
og nye vanylvingar som ser verdas lys
hos dei unge som har valt å busetje
seg her.
Denne kjekke gjengen møtte vi på
kantina på Combisenteret, der dei annakvar tysdag har småbarnstreff, til
glede for både mødrene og dei små.
– Vi har ei eiga facebookgruppe der
Kom og sjå vårt store utval i Alloc badeURPVSDQHOPHGÀLVP¡QVWHU )DVWODYSULV
Spesialforretninga i Syvde
Tlf.: 700 20 800
SMÅBARNSTREFF: Fremst
til venstre: Janne Helgøy
Jonasmo med Simon.
Bak frå venstre: Ingvill
Slettestøl med Åse, Ann
Therese Rolandsen med
Selma Oline, Stine Mari Olsen Breiteig med Julie, Ida
Marholm med Amandus,
Agnethe Fagerhol Sandvik med Selma, Yasamin
Mansori med William og
Dina Lauvstad Fiskå med
Stein.
Etter at biletet var teke
kom også Mary Grace Thunem med Rita og Richard.
dei som får born vert kontakta og inviterte til å verte med oss, fortel Ida
Marholm og Agnethe Fagerhol Sandvik, som er initiativtakarar til treffa.
PERIODISK
KØYRETYKONTROLL
Autorisert verkstad Tlf 57 85 65 45