Digital Agenda

Digital Agenda
Torill Eidsheim
Stortingsrepresentant, Høyre
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Digital Agenda
 Enklere hverdag
 Modernisering av forvaltning
 Verdiskaping, nye arbeidsplasser
1.
2.
3.
IKT-politikk for en brukerrettet og effektiv
forvaltning
IKT-politikk for verdiskaping og deltakelse
for alle
Nasjonal plan for elektronisk
kommunikasjon
EUs Digital Economy and Society Index
(Desi).
Elektronisk kommunikasjon
Sikkerhet og robusthet i ekomnettene
Tilgang til data
Bruka av data
Internasjonalt samarbeid!
Takk for oppmerksomheten!
[email protected]