Program Lederkonferansen 23.mai

Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn,
kompetanse, makt og myndighet
Program lederkonferanse, Hafjell 23.mai
TID
08.30 - 09.30
09.30
TEMA
Registrering
Velkommen
09.30 - 10.00
«Makt og myndighet» Rammevilkår for god ledelse.
INNLEDER
Ved fylkesleder NSF Oppland
Ingunn Holtklimpen
Nestleder i NSF Solveig P. K.
Bratseth
Krav og vilkår for god ledelse – perspektiver på ledelse og ledelsesutfordringer fremover
10.00 - 10.40
Oppdraget er gitt! Politiske forventninger og
krav til ledelse i helse- og omsorgstjenestene
Statssekretær Lisbeth Normann
10.40 - 11.00
11.00 - 11.30
Pause
Mellom visjoner og virkelighet – muligheter og
krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i
sykehus.
Divisjonsdirektør SIHF Gjøvik Kari Mette Vika
11.30 -12.00
Mellom visjoner og virkelighet – muligheter og
krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i
kommunesektoren
Kommunalsjef i helse og omsorg,
Ringsaker kommune: Sverre
Rudjord
12.00 - 12.30
Rom for ledelse? Muligheter og vilkår for ledelse
sett fra sykepleietjenesten
Avdelingssykepleier Åse Rimstad
Andersen, SIHF Gjøvik
12.30 - 13.30
Lunsj
13.30 -14-30
Krav til ledelse og kvalitet i helse- og
omsorgstjenestene. Hva innebærer ny forskrift
for deg som leder?
Aktuelle lokale/regionale problemstillinger og
tema
Kort pause
Representant fra fylkeslegen i
Oppland, seniorrådgiver Tony
Heyerdahl
14.30 - 15.30
Lederkafe - idemyldring hvordan lykkes/sikre god
ledelse og rammevilkår for ledelse i
sykepleietjenestene?
Gruppediskusjoner: vi ber om
innspill til en verktøykasse for
ledere i regi av NSF.
15.30 -15.40
Avslutning/oppsummering
Fylkesleder, NSF Hedmark Bente
Aaland
2