Arealoverslag - vedlegg 6

Kirkelig fellesråd i Oslo
Kirkevergen
Vedlegg 6 - Arealoverslag for 31 kirkeeiendommer med grøntareal som skal skjøttes, 2017-2019
Bakkehaugen kirke
Bredtvet kirke
Bøler kirke
Ellingsrud kirke
Fossum kirke
Furuset kirke
Grønland kirke
Hasle kirke
Haugerud kirke
Hauketo/Prinsdal kirke
Holmlia kirke
Ila kirke
Kampen kirke
Lambertseter kirke
Majorstuen kirke
Manglerud kirke
Maridalen kirke
Mosaiske gravlund
Nordberg kirke
Oppsal kirke
Oslo Domkirke
Romsås kirke
Rødtvet kirke
Sinsen kirke
Skøyen kirke
Sofienberg kirke
Stovner kirke
Tonsen kirke
Torshov kirke
Trefoldighetskirken
Voksen kirke
Carl Grøndahl vei 27
Bredtvetveien 12
General Ruges vei 12
Dragonstien 18
Stovnerstentret 12
Ulsholtveien 37
Grønlandsleiret 34
Eindrides vei 7
Haugerud senter 47
Lerdalsfaret 5
Ravnåsveien 28
Søren Jaabæks gate 5
Normanns gate 55
Langbølgen 33
Kirkeveien 84
Byggveien 10
Maridalsveien
Rathkes gate 20
Kringsjågrenda 1
Solbergliveien 85
Karl Johans gate 11
Ravnkollbakken 76
Martin Strandlis vei 9
Lørenveien 13
Skøyenveien 43
Rathkes gate 20
Stovnerfaret 25
Traverveien 16
Åsengata 25
Akersgaten 60
Jarbakken 7
Målt fra kart; omtrentlig, samlet antall kvadratmeter:
9600
3820
1800
880
1290
2280
280
500
1900
1350
300
300
900
3130
510
3260
9600
700
1230
2000
2130
1710
1660
1100
400
2100
550
3000
170
480
4100
63030
Leverandør må selv gjøre seg stedlig kjent på eiendommene.
Eiendommene som er markert med rød skrift skal kun klippes tre ganger per sesong; primo juni, juli og
august. I Maridalen klippes gresset etter særkilt avtale, pga faunahensyn.