Byens rom og byggene

SANDVIKA
– byen for fremtiden
Sandvika – en region-by i bybåndet.
Den gamle
bykjernen
Hamang og kjærlighetsstien langs elven
Fra Byporten i vest,
til Franzefoss i nord
og Fjordbyen i sør
Sandvika øst
• Områderegulering –
2.gangsbehandling
• «Veiledende plan for
offentlig rom» (VPOR)
er godkjent av de tre
største grunneierne og
Bærum kommune
• Arealskifte
• Utbyggingsavtaler
Fremtidens Sandvika
 Kunnskaps- og kulturbyen
 Elven og broenes by
 En by i bevegelse
Den helhetlige og integrerte
byen
4
Kunnskapsog kulturbyen
1
5
2
4
5
1
6
3
6
2
3
7
7
Elven og broenes by
En by i bevegelse
Mens vi venter….
nye kadettangen
og
elvepromenaden
Tidslinje
Sandvika
– byen for
fremtiden
Tentativ plan,
februar 2017
Byens rom og byggene
5 kriterier for god byutvikling
Brukbarhet
Nærhet
Sammenkobling
Kvalitet
Bynatur
Helhetlig og integrert by
• Utvikle et samlet bykonsept