Månedsplan februar

Månedsplan februar 2017, grønn gruppe
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
Veke
Måndag
Tysdag
Månadens bok: Mamma Mø aker kjelke
Onsdag
Torsdag
Fredag
1. Samling
2. Felles3. Samling
Samling
5.
Vi går på tur
6. Samling
7. Samling
8. Samling
Lek på tvers av
gruppene
9. Fellessamling
Forming/dans
10. Samling
6.
Vekas
barn:
Eira
Leik/dans
Buss/tur
13. Samling
Varm mat
14. Samling
Vi går på tur
15. Samling
7.
Vekas
barn:
Sandar
Lek på tvers av
gruppene
16. Fellessamling
Forming/dans
17. Samling
Leik/Dans
Buss/tur
20. Samling
Varm mat
21. Samling
Vi går på tur
22. Samling
8.
Lek på tvers av
gruppene
23. Fellessamling
Leik ute
24. Samling
Vekas
barn:
Ella
Buss/tur
Forming/dans
Varm mat
27. Samling
28. Samling
9.
Vekas
barn:
Thea A
Forming/dans
Buss/tur
Varm mat
Hipp hurra for
Ella 4 år !!
Vi går på tur
Lek på tvers av
gruppene
Karneval