Antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbyggere

Antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbyggere under 80 år.
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
600
400
200
0
600
400
200
0
600
400
200
0
600
400
200
0
Nore og Uvdal
600
400
200
20
20
15
20
10
20
20
05
0
Kommune
Kilde: khs.fhi.no
Folkehelseinstituttet
Hele landet
Målsetting for år 2020