Evalueringsskjema - Helsedirektoratet

Evalueringsskjema
Jeg har deltatt på kurs: _____________________________________________(dato)
Jeg jobber som:_____________________________________________________________(stilling og
rolle i kantinearbeidet)
Sett ring rundt det alternativet du synes passer best
Hel uenig, litt uenig, hverken enig eller uenig, enig, helt enig
Teori/foredrag
1. Foredraget om «Skolemåltidet – hvorfor og hvordan» var lett å forstå og relevant for mitt
arbeid
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
2. Foredraget om «Sunn drift - kort om regelverk og kalkyler» var lett å forstå og relevant for
mitt arbeid
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
3. Foredraget om «Hvordan presentere og selge de gode tilbudene? Markedsføring av sunn
mat» var lett å forstå og relevant for mitt arbeid
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
4. Alt i alt tok kurset opp relevant teori som er nyttig for meg i min arbeidshverdag
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
Oppskrifter
Jeg var med å lage____________________________________________________
(navn på retter)
Rettene jeg laget var:
5. Enkel oppskrift å følge
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
6. Mulig å lage i min kantine
Helt uenig
litt uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Helt enig
7. Noe elevene kan like
Helt uenig
litt uenig
Enig
Helt enig
Hverken enig eller uenig
8. Av alle rettene jeg smakte på tror jeg_____________________________________________
______ vil slå best an i min kantine
9. Jeg tror elevene vil maksimalt betale kroner_______________ for denne retten.
10. Eventuelt forslag til andre oppskrifter som slår an blant elevene og som det kunne vært
aktuelt å prøve?
Oppsummert
11. Totalt i kurset, hva kunne du ønske deg mer av eller mindre av?
12. Total opplevelse: var dette nyttig, og hva på kurset var mest inspirerende/lærerikt til å gjøre
faktiske endringer i din arbeidshverdag?
Videreføring
13. Fra kurset i dag er jeg inspirert til å gjøre disse endringene i min kantine/matbod:



14. Dette vil være de største utfordringene med å gjennomføre dette på sikt:
Takk for deltagelse!