Offisielle flaggdager med flere

Biblioteket/Norges Bank
Krigsseilermonumentet
Ravnkloa
Skanseverkene i Ila
Torvet Tribune
Jernbanebro Voldsminde
Jernebanebro Lerkendal
Gangbroen
Bakke bro
Jernbanebroen
Nidareid bro
Elgeseter bro
Gml. Norges Bank
Stiftsgården
Munkegata
Torvet
Offisielle flaggdager
med flere
Dato
1.1
Off. flaggdag – 1. Nyttårsdag
N
N
21.1
Off. flaggdag – H.K.H. Prinsesse Ingrid
Alexandras fødselsdag
Samefolkets dag (også sameflagg)
Off. flaggdag – H.M. Kong Harald Vs
fødselsdag
Nordens dag
Off. flaggdag – 1. påskedag
N
N
N
N
N
N
6.2
21.2
23.3
mars/
april
23.4
1.5
7.5
8.5
9.5
17.5
mai/
juni
5.6
6.6
7.6
2. helg i
juni
17.6
4.7
St. Georgs dag
Off. flaggdag – Off. høytidsdag
Lottenes dag
Off. flaggdag – Frigjøringsdagen 1945
Europdagen (også Europaflagg)
Off. flaggdag – Grunnlovsdagen
Off. flaggdag – 1. pinsedag
Danmarks nasjonaldag (også danske flagg)
Sveriges nasjonaldag (også svenske flagg)
Off. flaggdag – Unionsoppløsningen 1905
Musikkens dag
Islands nasjonaldag (også islandske flagg)
Off. flaggdag – H. M. Dronning Sonjas
fødselsdag
20.7
Off. flaggdag – H.K.H. Kronprins Haakon
Magnus’ fødselsdag
29.7
Off. flaggdag Olsok
Juli/aug Olavsfestdagene
19.8
Off. flaggdag – H.K.H. Kronprinsesse MetteMarits fødselsdag
22.9
Prinsesse Märtha Louises fødselsdag – ikke
påbudt offisiell flagging
24.10
FN-dagen (også FN-flagg)
6.12
Finlands nasjonaldag
(også finske flagg)
10.12
Flaggdag – markering av kampen for
menneskerettighetene
25.12
Off. flaggdag – 1. juledag
Ved besøk av H.M. Kongen/Dronningen
Ved besøk av Kronprinsen og Kronprinsessen
Ved besøk av prinsessene
Valgdager, kommune-/stortingsvalg
FN- og Nordiske flagg benyttes i flaggstand på Torvet
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N