Infoskriv 5 - Trondheim kommune

INFOSKRIV 5 (16.02.2016)
BYGGEAKTIVITET LADE SKOLE
TOTALENTREPRENØR:
BETONMAST TRØNDELAG AS
BYGGHERRE:
TRONDHEIM KOMMUNE
Figur 1: Illustrasjon Lade skole (Eggen Arkitekter)
Kjære nabo, gjennom dette skrivet gir vi deg/dere i nærheten av byggeplassen ett innblikk i
hvilket arbeid som vil foregå gjennom byggeperioden. Derfor vil vi etter behov og endringer
henge opp skriv for å få frem informasjon. Informasjonen finner dere på oppslagstavle og
skolens hjemmesider: www.trondheim.kommune.no/nyeladeskole
Prosjektinfo:
Byggestart: 08.08.2016
Bygningsmasse ferdigstilt: 05.02.2018
Utomhus ferdigstilt: 31.05.2018
Fremdrift i perioden:
Det pågår for tiden graving, betongarbeid, montasje av hulldekker mot grunnen, montasje av
prefabrikkerte betongelementer i midtfløyen og massivtremontasje på skolefløyen mot øst. Det
vil også i perioden være oppstart for elementer av betong som skal danne taket på
idrettshallen. Utover dette pågår mindre arbeidsoperasjoner som bunnledninger og trekkrør
under bygningsmassen.
Utgraving av trau for veitrasse er i gang mellom byggeplass og fotballbane. Oppstart for
tilførsel av fjernevarme starter opp neste uke (uke 8). Denne skal legges i gangveien som går
bak Lade gård mot Ladetorget. Det vil starte etablering av inn/utkjøring av spesialtransport fra
Ladehammerveien uke 8. Det vil da foregå transport om natten i tidsrommet fra 20.2.17 –
15.3.17.
Fremover fokuserer vi spesielt på transport av biler inn og ut av byggeplassen, og
sikkerhetsproblematikken dette medfører.
I denne fasen av byggeprosjektet vil det være normalt anleggsstøy/maskinstøy.
Etter hvert som veiprosjektet preger trafikkbildet ytterligere vil det komme mere detaljert
informasjon som sier noe om fremdriften og trafikkavviklingen. Dette blir når sammenkoblinger
av veikryssene står for tur mot våren. Det vil for øvrig i første omgang bli nattarbeid på
veinettet ved Korsvik alle ut i Olav Engelbrektssons alle 1-3 mars.
Kontaktperson Trondheim kommune: Morten Marøy, tlf: 995 76 088, epost: [email protected]
Kontaktperson Betonmast Trøndelag: Tore Hinsverk, tlf: 452 86 474, [email protected]
Tidsplan for store aktiviteter:
Arbeidsoperasjoner
Gravearbeider
Betongproduksjon
Føringer i grunnen og mindre
arbeidsoperasjoner.
Massivtremontasje
Prefabrikkerte betongelementer
Veiprosjekt
Betonmast Trøndelag AS
Org.nr.: 859 739 822 MVA
Tidsrom/Periode
Foregår hele byggetiden i større og mindre
grad
Pågår utover mot våren 2017
Løpende utover perioden
Oppstart 6.2.2017  Ca mai 2017
Oppstart 30.1.2017  Ca april 2017
Uke 2  (Info mere spesifisert i tekst
tidligere i skrivet, ved behov for tilleggsinfo
kommer dette)
17. februar 2017
Side 2 / 2