Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017
Litteraturhuset i Fredrikstad
0900
Registrering og enkel frokost (rundstykker og kaffe)
0930
Åpning av møte og velkommen
Sak F01
Konstituering og åpning
Sak F02
Taler til årsmøtet
a)
b)
c)
d)
Sak F06
Fylkesleder Maren Hersleth Holsen
Valgkampsekretær Brede Bøe
Stortingskandidaten Finn-Erik Blakstad
Kampanjesekretær Venstre sentralt; Vivian Heinola
Politiske uttalelser, prioriteringsdebatt
Innkommende uttaler (frist for uttalelser var 1.februar):
o
o
o
o
o
o
o
o
Eidsberg Venstre: vedr samarbeid valg 2017
Moss/Rygge Venstre: En bedre regjering
Finn-Erik Blakstad: Borg Havn (sendt inn 2.februar)
Sarpsborg Venstre: Avvikling av reklame på barnekino (sendt inn 2.februar)
Sarpsborg Venstre: Innsamling av matavfall (sendt inn 2.februar)
Sarpsborg Venstre: Vedr regionreform (sendt inn 7.februar)
Fra fylkesstyret: Vi ser mulighetene (sendt inn 3.februar)
Fra Joakim Karlsen og Maren H. Holsen: Digitalt løft i skolen (sendt inn 4.februar)
Sak F03
TEMA: «Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden?»
v/Simen Markussen fra Frisch-senteret
Sak F04
Programbehandling; presentasjon av programmet
Kl.1200
Lunsj
Sak F05
Generell politisk debatt inkl debatt på programmet
Sak F04
Programbehandling; behandling av endringsforslag og vedtak
Sak F07
Valgkampplan for Østfold Venstre 2017
Sak F08
Styrets årsmelding
Sak F09
Regnskap 2016
Sak F10
Budsjett 2017
Sak F11
Kontingent 2018
Sak F12
Innkommende saker
Det har ikke kommet noen innkommende saker
Sak F06
Politiske uttalelser; behandling og vedtak
Sak F13
Valg
Valg av ny valgkomite og supplerende valg på fylkesstyret
Sak F13
Valg av delegater til LM17 + varaer.
Østfold har 7 delegater.
Årsmøtet ferdig ca. kl.1700
Direkte talkshow med publikum Face2face/Blakstad på Tinget
Kl.1800
Middag på Litteraturhuset.
Påmelding til middag innen torsdag 9.februar
Uttalelse fra Sarpsborg Venstre
Vedr regionreform.
Det er en stor regionreform i landet, og i Stortingets utredning står det å lese at "regionene
skal ta en større rolle som samfunnsutviklere. Noen utfordringer løses best på et regionalt
nivå." Sapsborg Venstre mener derfor at debattene mellom å slå sammen enkelte kommuner
ikke er nok til å gjøre kommuner til skaper funksjonelle regioner. Det er derfor viktig at man
ikke tenker på kommunenivå når man planlegger en ny ordning for beslutningsorgan i landet.
Sarpsborg Venstre mener derfor at man bør dele alle landets fylker i to, og at dette kan være
det eneste administrasjonsnivået man er i behov av under statlig organ.
SAK F13 Valg
Fylkesstyret innstilling til delegater til Venstres landsmøte
Ålesund, 31.mars til 2.april
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finn-Erik Blakstad, Rygge, førstekandidat
Maren Hersleth Holsen, Eidsberg, fylkesleder og 2.kandidat
Joakim Karlsen, Halden, 3.kandidat
Amelia Aune, Fredrikstad, 4.kandidat
Brede Bøe, Moss, valgkampsekretær
Aleksander Aasberg, Råde, leder Unge Venstre (ikke spurt)
Margrethe Motzfeldt, Sarpsborg (ikke spurt)
1.
2.
3.
4.
vara: Eirik Romstad, Hobøl
vara: Stina Lintho Lippestad, Eidsberg (ikke spurt)
vara: Sølve Egeland, Spydeberg (ikke spurt)
vara: Mona Nilsen, Fredrikstad (ikke spurt)
Valgkomiteens innstilling
Østfold Venstres årsmøte 11. feb 2017
Normalt er det ingen valg av styremedlemmer i valgår, jfr. Vedtektene. Det er åpent for
suppleringsvalg for styremedlemmer som trekker seg, eller konkrete behov for supplering for
Valgkomiteens ble av fylkesstyret bedt om å finne en erstatter for Elisabeth Krathe Steve, som ønsket
å trekke seg fra styret.
Vi går inn i et valgår med en valgkamp hvor Venstre i Østfold har alle muligheter til å få sin kandidat
inn på Stortinget. Valgkomiteen mener det er grunnlag og behov en midlertidig utvidelse av styret,
som vedtektene åpner for.
Valgkomiteen har vurdert styrets henvendelse og mulige kandidater. Vi har konkludert med å
innstille to kandidater.
1. Sekretær og styremedlem: Øystein Langseth, Halden
2. Styremedlem: Oddvar Meyer, Moss & Rygge
Kandidatene presenterer seg selv og sin motivasjon for å bli valgt inn i fylkesstyret.
Østfold Venstre valgkomite
Amelia Aune
Ulf Kolstad
Joakim Sveli
SAK F13 Valg
Fylkesstyret innstilling til valgkomite 2017-2019
1. Joakim Sveli, Moss
2. Amelia Aune, Fredrikstad
3. Marta Lindås, Spydeberg