Uke 9 - 4A - Trondheim kommune

Ukeplan for 4A uke 9
mandag
08.15 – 09.15
norsk
09.15 – 10.15
matematikk
tirsdag
norsk
onsdag
kroppsøving
torsdag
fredag
norsk 4a/b/c
engelsk
matematikk
engelsk
norsk
10.15 – 11.15
utetid
utetid
utetid
utetid
utetid
11.15 - 11.45
mat
mat
mat
mat
mat
11.45 – 12.45
kunst og
håndverk
musikk
ikt
12.45– 13.00
13.00-14.15
utetid
-13.15
utetid
kroppsøving
utetid
arbeidstime
krle
-14.15
- 14.15
naturfag/samfunnsfag
norsk
utetid
matematikk
- 14.15
14.15-15.15: Leksehjelp
Mål: Elevene skal kunne
- fortelle noen fakta om Storbritannia muntlig på engelsk
- se sammenhengen mellom brøk og desimaltall
- skrive, lese og forstå ukens engelske gloser
Lekser - fargelegg smilefjeset når du har gjort ferdig leksa
 Les leseheftet ditt sammen med en voksen.
 Gjør minst tre av oppgavene til leseheftet. Skriv i lekseboka.
 Oppgaveark i lekseboka: Ord med kj-lyd
 Gå gjennom egenvurderingsarket til kontaktsamtalen med en voksen hjemme.
Arket leveres senest fredag.
 Engelsk: Les s 50-51 i tekstboka for en voksen, med fokus på leseflyt og god uttale.
 Engelsk: Øv på glosene som står i lekseboka di.
Utfordring: Kan du skrive en setning med hvert av ordene?
 Matematikk: Multi oppgavebok: Oppgave 26 s 95. Skriv svarene i lekseboka.
Utfordring: Oppgave 27 s 95 i Multi oppgavebok
 Kroppsøvingslekse: Utfall, 10 stk på hvert bein hver skoledag (se bilde)
Stjernelekse:
 Gjør oppgaver om Norway og Great Britain på Junior scoop sine nettsider:
http://scoopuniverse.fagbokforlaget.no/kapittel.cfm?id=8-323-1
Informasjon
Vi er i gang med utviklingssamtaler.
Uke 10 starter vi opp med kontaktsamtaler. Gå gjennom egenvurderingsskjemaet og lever inn dette før samtalen.
Vi har lest planen og sett over leksene. Navn:_______________________
- 14.15
Ukas utfordring:
Klarer du å snu fisken ved bare å flytte tre fyrstikker?