ukeplan for 4. trinn uke 7

UKEPLAN FOR 4. TRINN UKE 7
Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste.
Mandag 13.02.
Morgenåpning i
KG
Tirsdag 14.02.
Morgenåpning i
KG
Onsdag 15.02.
Morgenåpning i
KG
Bibliotek
Turdag!
Svømming (se
vedlagt liste)
Norsk
Matpause og
storefri
Matematikk
Matpause og
storefri
Slutt 13:45
Slutt 12:45
Torsdag 16.02.
Morgenåpning i KG
Lesekvart
Gym
M
&
H
Musikk
4.1 4.2 4.3
Matpause og
storefri
Regning
Slutt 14:00
E
n
g.
N
a
t.
I
K
T
E
n
g.
N
a
t.
4.3 4.4 4.1
Ukeprøve
Fellessamling i
gymsalen
4.4
Storefri
M
&
H
Fredag 17.02.
Morgenåpning i
KG
I
K
T
4.2
Matpause og
storefri
Samfunnsfag
Slutt 13.00
Slutt 13:45
AKS 0730-0800:
AKS 0730-0800:
AKS 0730-0800:
AKS 0730-0800:
AKS 0730-0800:
Rundstykker og egg
Grøt
Brødmat
Grøt
Ostesmørbrød
1345-1415: Brødmat
12451330:Leksetid
1400-1430:Brødmat
1345:Brødmat
1300-1400: Utetid
1415-1430:Utetid
1415: Superklubb for
alle.
1400-1430:
Brødmat
Ammerudklubben
1430-
1400-1430: Utetid
1430-1530:LSA
Vi jobber med:
Lesing, historier og
ukas ord
13301400:Brødmat
1430-1530: LSA
1345-1430:Utetid
Vi jobber med:
Regning og begreper
1430-1600:
1530-1600:
Spill
1530-1600:
Film
Tilbake mellom 161615
Idrettshall
Idrettshall
Maling
Spill
Hobby
Kpk/tegning
Idrettshall
Hobby
Stenger 1700
Spill
Kpk/tegning
Kpk/tegning
Basket (P)
Konstruksjon
Har du meldt inn om
du kommer eller har
fri i
(1600-1645)
Stenger 1700
Stenger 1700
Perling
venterferien?Stenge
r 1700
Ukas mål:
Norsk: Jeg kan skrive en jeg-fortelling med tydelig innledning, hoveddel og avslutning.
Matte: Jeg kan forklare begrepene sentrum, radius og diameter.
Engelsk: Jeg kan lese ulike fortellinger på engelsk.
Lekser:
Ukas ord: tegne, regne, fregner, døgn, engel, streng, ringe, ingen.
Begreper: Immun: kroppen beskytter seg selv mot sykdommer. Vaksine: sprøyte med
smittestoffer som skal forebygge sykdom. Du blir immun.
Gloser: a riddle= ei gåte, outside= utenfor, want= vil, falls, faller, the well= brønnen,
again= igjen, while= mens, steps= skritt
Matematikk:
Norsk: Lesetekst med oppgaver
Engelsk: Les side 54 og 55 i textbook og gjør oppgave 18 og 19 a og b s. 49 og 50 i
workbook
Annen informasjon:
Tirsdag: Vi går på tur i Lillomarka. Husk klær etter vær, matpakke og varm drikke.
Onsdag: Det er siste gang på svømming. Vi går ned til Nordtvet denne gangen, så elevene må ha på seg nok
tøy. Lue, votter og ulltøy! Svømmegruppen begynner 08.15 denne dagen! Gruppe 1 begynner med gym,
disse kan godt komme i gymtøy. Gruppe 2 begynner med musikk. Gruppene bytter fag halvveis. Alle
elevene spiser på skolen til vanlig tid. Er det spørsmål knyttet til svømming eller gym, kan disse stilles
direkte til Adele. Mail: [email protected]
Vi ønsker alle en fin vinterferie!
Vennlig hilsen
Kristin, Sumita, Edvard, Vera, Maren, Adele, Rishma og Kristian