Periodeplan 4.trinn: Periode 5

Periodeplan 4.trinn: Periode 5
Miljøvern
Uke 9-14
Fag/tema:
Norsk
Etter denne perioden skal elevene kunne:
Kreativ skriving
-
Sjangerlære:
Sammensatte tekster
Tabeller
Rettskriving:
ha skrevet en fabulerende tekst
variere språket i en fortelling
ha fått trening i å lese og forstå sammensatte tekster
lese tabeller
skrive ord med kj-lyden og sj-lyden riktig
Kj-lyden og sj-lyden.
Læringstrategier:
Tankekart
Å gi respons
Matematikk
Negative tall
Multiplikasjon og divisjon
Engelsk
Engelsktalende land
Easter
Grammatikk
- planlegge en fortelling ut i fra et tankekart
- gi respons som er støttende og bidrar til utvikling hos læringspartneren
- bruke negative tall i forbindelse med temperaturer,
og se forbindelsen til ei tallinje
- regne ut forskjeller i temperatur ved varme- kuldegrader
- ha automatisert multiplikasjonstabellen
- bruke sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon i
arbeidet med divisjon
- bruke 10-gangen aktivt i arbeidet med divisjon
- se sammenhengen mellom delings- og målingsdivisjon
- bruke distributiv lov (fordelingsloven) i multiplikasjon for å
løse divisjonsproblem
-
fortelle fakta om Norge med enkle setninger
navngi noen engelsktalende land og vite hvor de ligger
fortelle fakta om noen engelsktalende land
ha sammenlignet levesett i norske og engelskspråklige land
kjenne til ulike påsketradisjoner i Australia, Storbritannia og USA
ord og uttrykk på engelsk knyttet til påske
bruke grammatiske strukturer som pronomen og flertalls-s
KRLE
Islam:
Bønn, navngiving
høytider
Islamsk kunst
Kristendom:
påske
salmediktere
Naturfag
Miljøvern i naturen
Trekkfugler
- gjenkjenne kunst og estetiske virkemidler i islam,
samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk
gjennom leveregler og høytider som id og ramadan
- gjenfortelle noen sentrale fortellinger om Jesu liv
- kjenne til noen kjente salmer og salmediktere
- samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk
gjennom leveregler, gudstjeneste, høytider og gravferd
-
vite hvorfor vi har nasjonalparker
vite hvorfor enkelte plante- og dyrearter blir fredet
navnet på en del trekkfugler og kunne fortelle om dem
ha vært med på å registrere de første trekkfuglene
Naturfag/samfunnsfag
Kildesortering
Kunst & Håndverk
Brodering
Skolens kunstsamling.
Fargesymboler.
Samtidskunst
- følge et produkts «livsløp»
- ha fått økt bevissthet om avfallsredusering, gjenbruk og
gjenvinning
- registrere avfall, mengde og type
-
lage et påskebilde ved hjelp av nål og tråd
ha deltatt på kunstvandring i skolens egen kunstsamling
ha kjennskap til noen av kunstnerne og deres bilder i samlingen
vite noe om samtidskunst i skolens kunstsamling
Byggemåter
- ha prøvd ut styrken i ulike konstruksjoner
- planlegge et produkt ved hjelp av arbeidstegning
Planlegge å lage enkle
bruksgjenstander
Musikk
Særtrekk ved ulike
musikksjangre.
Instrumenter i ulike
sjangre
- bruke sag, hammer, skrujern i trearbeider
- forklare ulike oppbevaringsgjenstanders form og idègrunnlag
Kroppsøving
Turn og turnøvelser
Koordinasjon (Balanse,
stabilitet, rotasjon,
tilpasset kraft, rytme, øyehånd, øye-fot etc.)
Mat og helse
Hygiene. Trygg mat.
Sosial kompetanse
Empati
Klasseråd:
Spesielle aktiviteter
- delta i samtale om hva som er særegne trekk ved ulike
musikksjangre
- gjenkjenne noen instrumenter i ulike sjangre
- delta i samspill i blokkfløyte i toneområdet e-d2
- komponere en melodi ved hjelp av fløytespill innen området g - d2
- beherske enkle turnøvelser
- kjenne til teknikker for koordinasjon (balanse, stabilitet, rotasjon,
tilpasset kraft, rytme, øye-hånd, øye-fot etc.)
- ha økt bevissthet rundt de ulike muskelgrupper som brukes
- kunne praktisere regler for god hygiene
- ha kjennskap til hvordan matvarer skal oppbevares og
behandles
- ha noe kjennskap til allergier og tilsettingsstoffer i mat
- forstå enkel merking av matvarer
- være en god læringspartner
- gi tilbakemeldinger til hverandre som to stjerner og et ønske
- gi og ta i mot respons på høytlesing, tekster og i regning
- lytte til, oppfatte og vise forståelse for andres argumenter og
standpunkt
tirsdag 7.mars: Den kulturelle skolesekken: La Belle Dance
fredag 10.mars: Samlingsstund
uke 10-12: Kontaktsamtaler
uke 12-22: Svømmeopplæring i Pirbadet
onsdag 22.mars: Vinteraktivitetsdag i Gråkallen skileik
uke 13: Den kulturelle skolesekken: Du er en del av kunsten (Gråmølna)
Foreldrekontaktmøte.
onsdag 29.mars: Foreldremøte 4.trinn
onsdag 5.april: Samlingsstund
uke 15: Påskeferie