Ukeplan for 6. trinn uke 9 modelluke 1 Beskjeder

Ukeplan for 6. trinn uke 9 modelluke 1
Tid
08.15
09.15
Mandag
Kino 09.30
Oppmøte til
vanlig tid.
Ikke gym
Onsdag
Torsdag
Norsk
MODELL
Fredag
KRLE/samfunnsfag
MODELL
X
X
Utetid
Utetid
Utetid
Utetid
10.45
Mat
Mat
Mat
Mat
11.15
Utetid
Fysak
Utetid/fysak
Utetid
MODELL
Naturfag
X
X
Utetid
Utetid
Utetid
Utetid
MODELL
X
Musikk
Norsk
Til 14.00
Til 14.00
Til 14.00
Til 14.00
10.15
11.45
12.45
13.00
Kino
Tirsdag
Vi spiser mat
i kantina
11.45
Til 13.15
14.00
X -> Se egen timeplan i planpermen klassene har forskjellige fag)
Beskjeder:




Som en belønning for at vi var med på spørreundersøkelsen
Pirls i vår, har hele trinnet fått kinobilletter til filmen Trio –
jakten på Olavsskrinet. Det er ikke tillatt med drikke eller
godteri på kino. Det er kun lov til å ha med en frukt som vi
spiser på vei tilbake til skolen.
Det er ikke kroppsøving på mandag.
NB: De gruppene som har mat og helse denne uken må gjerne
ta med noen råe grønnsaker familien har liggende. Temaet er
« mat av restemat», og at det fint går an å lage god mat selv om grønnsakene
har begynt å bli litt slappe;)Kanskje har du en liten ostebit du hadde tenkt å
kaste også? Så skal vi lage noe godt! De som har tar med;)
Husk å ha med ting og tang til husprosjektet i K&H!
Ukas mål (kan gjelde for flere uker)
Norsk
Engelsk
Samfunnsfag
Sosialt
Jeg kan reglene for å bruke anførselstegn og kolon
Kunne ukas gloser
Jeg vet hvilken språkgruppe norsk kommer fra
Jeg er rask i garderoben til å kle av og på meg
Lekser (fargelegg smilefjeset, når leksa er gjort)
Norsk
Les i minst 15. min i selvvalgt bok hjemme hver dag
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
 Gå inn på Classroom og gjør oppgave om Harry Potter.
Matematikk Ark: Ukas tall.
Alle gjør første siden, utfordringer på andre siden.
Engelsk
KRLE Samfunnsfag
Fysisk
aktivitet
Textbook page 72 and 73
Les og oversett
Textbook page 74




Ukas gloser: react=reagere, play hide and seek=leke gjemsel,
scream=hyle, loud=høyt, soft=myk, dig=grave
Skriv en setning med hvert ord i lekseboka eller på Gafe

Midgard: Les side 50 og 51. Husk å ta et bisonoverblikk før du
leser. Gjør oppgave nr 1, 2 og 4 side 52 i lekseboka.

Bestem sjøl en aktivitet du blir andpusten av i 15 min.
Jeg gjorde…………………………………………………………………………………….

Midgard side 52: Oppgave 5
Tell me about your parents!
Lag tortillapizza!

Foreldres underskrift når planen er lest og leksene er gjort: