Til obligasjonseierne i / To the bondholders of: ISIN

Til obligasjonseierne i / To the bondholders of:
ISIN: NO0010642127
- Protector Forsikring ansvarlig obligasjonslån med innløsningsrett for
Utsteder
Oslo, 14.02.2017
Melding om førtidig innfrielse
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for ovemevnte obligasjonslån der Protector Forsikring ASA har meldt
at de vil benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet før forfall (”call”):
Callkurs:
Calldato (betalingsdato):
Uttrekningsdato:
100% av pari pluss renter
19.04.2017
12.04.2017
Exercise of Call Option
Nordic Trustee ASA acts as trustee for the above mentioned bond where
Protector Forsikring ASA is the issuer.
Nordic Trustee ASA has received notification from Protector Forsikring ASA regarding the exercise of the
call option and the bond will be entirely repaid.
Call price:
Settlement date:
Record date:
100% of par value plus accrued interest
19.04.2017
12.04.2017
Yours sincerely
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
PO Box 1470 Vika, W-0116 Oslo. Haakon Vlls gate 1. Oslo
nordictrustee.com