Ordet har evighet, så Vokt dine ord. Ordet har frø som

Ordet
Ordet har evighet, så Vokt dine ord.
Ordet har frø som Du sår og som gror.
Ordet fornedrer,
Ordet opphøyer,
Ordet det klarer, ryggen det bøyer.
Ordet går inn i din broders sjel.
Ubetenkt ord slår mye i hjel.
Ordet er frø som du sår og som gror.
Intet Du veier så fint som Ditt Ord.
Ukjent