BRA MAT for familier

BRA MAT for familier
Målgruppe: Dette er et gratis kurstilbud for familier som har et eller flere barn i
barneskolealder med overvekt eller fedme.
Målsetting:
Tilføre kunnskap, samt hjelpe og støtte familier til å gjennomføre nødvendige endringer
av levevaner for å redusere overvekt hos barn og unge.
Kurset skal bidra til at hele familien:
 Får økt kunnskap om anbefalt kosthold ved overvekt
o
Hvilken type mat er bra for kroppen?
o
Hva er en passe porsjon?
o
Hvor ofte er det lurt å spise?
 Kan dele erfaringer med andre familier i samme situasjon
 Får støtte i endringsprosessen
 Får kjennskap til praktiske verktøy
Varighet:
Bra mat for familier foregår over fem kursdager, bestående av både teori og praktisk
matlaging. Samlingene foregår omtrent hver 2. uke, med unntak av skoleferier.
Oppstart onsdag 15. mars 2017.
Tid: Onsdager klokken 14.30-16.00 følgende dager:
15.03, 29.03, 19.04, 03.05 * og 24.05. * Praktisk matlaging Ranheim skole 16-19.00.
Oppmøte: Utenfor kantina ved Tempe helse- og velferdssenter, Valøyveien 12.
Påmelding gjøres ved å kontakte en av kurslederne:
Tove Drilen, klinisk ernæringsfysiolog, mobil: 95 08 12 88
Bodil Ruud, helsesøster, mobil: 47 66 47 62