Medlemsmøte – AP Kommunestyresalen 21/02/2017

Sauda Arbeiderparti
Medlemsmøte tirsdag 21. februar
kl. 19.00 i kommunestyresalen.
Kommunale saker - Innsparings- og endringsprosessene.
Samferdsel - Areal og transportplan Ryfylke, Etnevei mm.
Styret