558 Garten – Brekstad

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
558 Brekstad – Garten
10.4, 11.4 og 12.4
Botngård skole/Fosen vgs.
Botngård
Brekstad kai
Flatnes
Skotvold
Flatnes vegkryss
Garten ferjeleie
Garten
S kjæ rtorsda g La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
15.35
15.36
H0 7 . 2 5
15 . 5 5
15.58
07.31
07.35
07.45
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
16.01
16 . 10
16.15
H Korrespondanse 800
S Kjøres kun skoledager
558 Garten – Brekstad
10.4, 11.4 og 12.4
Garten
Garten ferjeleie
Flatnes vegkryss
Skotvold
Flatnes
Brekstad kai
Botngård
Botngård skole/Fosen vgs.
S Kjøres kun skoledager
07.45
07.52
07.55
0 8 . 10
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri