Styret 2003:

SAK 10
Valgkomiteens forslag 2017
Leder
Nest leder
Sekretær
Kasserer
Leder Viltstellutvalget
Leder Fiskestellutvalget
Leder juiorutvalget
1. varamedlem
Varamedl. til styret:
N.leder Viltstellutvalget
N.leder Fiskestellutvalget
N.leder juniorutvalget
Knut Ove Eriksen
Tore Mortensen
Torbjørn Eikeland
Anders Mortensen
Torgrim Torgrimsen
Glen Hamilton
Siri Skare
Harald Nilsen
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
1år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
Rolf Tore Røed
Tore Mortensen
Ola Eikeland
Ikke på valg
Ny
Ikke på valg
1 år
1 år
1 år
Viltstellutvalget:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Torgrim Torgrimsen
Rolf Tore Røed
Knut Ove Eriksen
Ola Eikeland
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
2 år
1 år
1 år
2 år
Fiskestellutvalget:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Glen Hamilton
Tore Mortensen
Jan Egil Arntsen
Sigrid Romseland
Ny
Ny
Ny
Ikke på valg
2 år
1 år
2 år
1 år
Siri Skare
Ola Eikeland
Lars Kr. Larsen
Sindre Rullandsdal
Rune Nilsen
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
Bjørn M Rasmussen
Arne H Kristiansen
Glenn Madsen
Arnfinn Rasmussen
Ånon Dalen
Jon Kr. Bosvik
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
Juniorutvalget:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Medlem
Karibukomiteen:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Uvdalskomiteen:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sindre Rullandsdal
Torbjørn Eikeland
Knut Ove Eriksen
John Pedersen
Ånon Dalen
Roar Olsen
Ikke på valg
Ny
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg
Ikke på valg
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
Skarbukomiteen:
Leder
N. leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Tore Mortensen
Rolf Grøtterud
Helge Terkelsen
Rolf Tore Røed
Torgrim Torgrimsen
Jan Egil Arntsen
Ny
Gjenvalg
Ny
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
Magnus Sandnes
Sven Erik Quarg
Torgrim Torgrimsen
Harald Gjertsen
Ny
Ny
Gjenvalg
Ny
2.år
1.år
2 år
1 år
Miniatyrskyting
Leder
N.leder
Medlem
Medlem
Studieleder:
Studieleder
Torbjørn Eikeland
Gjenvalg
1 år
Jan Erik Hellerdal
Gjenvalg
1 år
Rolf Tore Røed
Ola Eikeland
Sindre Rullandsdal
Sven Erik Quarg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
1 år
1 år
1 år
1 år
Revisor:
Revisor
Valgkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Valgkomiteen 2017.
Rolf Tore Røed
Sindre Rullandsdal
Ola Eikeland
Sven Erik Quarg