UKEPLAN uke 7 - Svarttjern skole

UKEPLAN
uke 7
Mandag13/02
Tirsdag14/02
Onsdag15/02
Torsdag16/02
Fredag17/02
Utelek
Leksetid–barna har
mulighet for å gjøre
lekser.
Utelek
1.trinnsklubb-vilager
tankekartutifraukas
bokstaveroglekerossmed
letekryssord
Dansegruppe-Viblirkjent
medulikerytmerog
bevegelser
Butikklek3.og4.trinn–
fokuspåbegreper
IKT–Viøverpådigitale
ferdigheter
Bibliotek– vi leser ukens
bok
Utelek
1.trinnsklubb– gøy med
rim og regler-tulleord
Butikklek2.trinn–Fokuspå
begreper
Utelek
1.trinnsklubb–turiskogen
Utelek-Frilek og
organisert lek i
skolegården.
Sjakk–vi øver på regler og
konsentrasjon.
A–ball– Fokus på språk
og matte.
Bibliotek–rim og regler
Innebandy-Vi øver på
grunnleggende
ferdigheter og går
gjennom regler.
Gymsal– Hinderløype,
begrepsøvelse
Ballspill
Bibliotek– lydbok
Innebandy–Vi øver på
grunnleggende
ferdigheter.
Bibliotek–Lesestund og
valgfri lesing.
Brettspill-Mattespill
Turn–vi øver på motoriske
ferdigheter
IKT–Vi har oppgaver i
paint.
SJAKKTURNERING
PÅ RØDTVET FOR DE
PÅMELDTE
1.trinnsklubb–sang og
rytme-Boogie-boogie
Fredagsquiz
Gymsal–Ulike typer
ballspill og regelleker.