Vedlegg 3 Eksempel fra medvirkning

Innspill fra Hallset barnehage, avd. Tordenskiold ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sitteplasser på fotballbanen Telt m/planker Sykkeldag – småveger til kjøring= fint Aking + skøyter – vinter Ufo disse‐ vanlig disse Mål Skiløype Aktivitetsdag Plukket søppel Rutsjebane Grillhytte V/bunkere, spise mat og lek – åpne for bruk – gjør dem trygge (mot narkomane), unngå at uønskede skal komme dit ‐ sitteplasser Basket/fotball Stafetter om sommeren ”box`n går” ”sura”‐ jage lek Skatebane Kunstgressbane Klatrevegg Sandvolleyballbane Lekehus Klatrestativ Lekebil Blomster Freesbekurv Sandkasse Gapahuk Skotthyll bane Sykkelbane Snøballborger (snøballkrig) Bålplass Ballbinge – kunstgress – btuke det som ”selskapsplass”, (bursdager osv.) ‐ Telt Bilbane (radiostyrte biler) Skøytebane