februar 2017 - min barnehage

AUGLEND BARNEHAGE
MÅNEDSPLAN FEBRUAR 2017 TURKIS BASE
TEMA: Vinter
MÅL: Erfare, undersøke og reflektere over de ulike årstider og forandringer som skjer i naturen om
vinteren.
Uke
Mandag
nr.
5
6
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.2
2.2
3.2
SAMLING
Tur til
Vannassen
SAMLING
LEKEGRUPPER
Samling
Samling skole
grupper
FELLES
SAMLINLING
6.2
SAMLINGLEKEGRUPPER
BOKLESING
7.2
8.2
9.2
10.2
Lekegrupper/
eventyrsamling
- boklesing
SAMLING
SAMLING
LEKEGRUPPER
SAMLING
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2
Tur til
Vannassen
Vintersamlinglekegrupper
Samling
Skolegrupper
FELLES
SAMLING
20.2
21.2
Vintersamlinglekegrupper
22.2
23.2
24.2
Samling
KARNEVAL
SamlingLekegrupper
7
8
Tur til
Vannassen
Glede, trivsel, lekested
det er Auglend barnehage, det.
9
27.2
28.2
Tur til
Vannassen
Lekegrupper
Vinterferie
Glede, trivsel, lekested,
det er Auglend barnehage, det.