Vekeplan for 8AB veke 46 (13/11

Vekeplan 8 EF
Økt 1
8.30-10.00
Friminutt
Økt 2
10.15-11.15
Matpause
Økt 3
11.45-12.45
Friminutt
Økt 4
13.00-14.00
FAG
Veke 5
MÅNDAG
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Morgonsamling
Krø
KRLE
Fridag
Planl. Ballade
Matematikk
Naturfag
Forsøk løysingar
930. Naturfag
Framandspråk
Norsk
for
Konsert i aula
Musikk
elevar
Planleggja og
øva til Ballade
Engelsk
Framandspråk
Kunst og
handverk
Planleggja og
øva til Ballade
Engelsk
Naturfag
Engelsk
PÅ SKULEN
HEIMEARBEID
Tysdag:
Munnleg samtale om teksten Matt
18.20. Godkjent ikkje godkjent
Språkhistorie
Meir om Australia og om korleis bruka
there is/are og it is.
Tysdag: Øva litt til munnleg samtale om novella matt.18.20
Matte
Konstruksjon av vinklar
Ikkje lekse
KRLE
Samf.fag
Vi skal jobba med Den store bibelske
forteljinga; Skapinga, dei første
menneska, Noah, Tårnet i Babel og
vidare med Gud og Israelsfolket.
Flykningar
Naturfag
Gjera forsøk med løysingar.
G
Y
M
Norsk
Engelsk
Spansk
W
Fransk
Engelsk
Tysk
Heime til tysdag: Les teksten: My first impressions of
Australia. P 70-71. Skriv glosene til heile teksten (Word
Power.)
Heime til torsdag: Les s.77 there/it og L2, og gjer L3. Vi
skal jobba med dette torsdag.
Onsdag : Les side 160-161 i Tellus og svar på spm side 161.
Skriv svara i arbeidsboka di.
Du skal læra deg å laga setningar med regelrette verb som ender på –ar og –er! (sjå side 107) Du skal og
laga ei gloseprøve i orda du har hatt frå side 6 til 35.
Montag: s. 75. E. Guten Morgen og ,
F. Stefans Tag. Gjennomgang
Mittwoch: s. 76 Dialog G.
Oppsummering av kap. 4 - oppgåver frå
aktivitetsheftet
Mittwoch: Skriv ned glosane til s. 74 – 75. Øv på kva dei
tyder.
Prøve i veke 6 - onsdag
Valfag
Geir Iversen : [email protected]
Gunvor Myking : [email protected]