Pdf-format

ORIENTERING OM SØKNAD MOSVOLD LEGAT
LEGATETS FORMÅL:
Formålet med legatet er å bistå Misjonskirken Norge (MKN) med virksomheten, herunder å hjelpe menn og
kvinner til utdannelse med tanke på å arbeide i MKN.
PRINSIPPER FOR TILDELING:
Mosvold Legat prioriterer tildeling til medlemmer av Misjonskirken Norge som ønsker å utdanne seg for tjeneste
i MKN
Søknadsskjema Mosvold Legat
1. Personalia
Etternavn:
Fornavn/mellomnavn:
Nåværende adresse:
Postnummer/sted:
Mobiltelefon:
Hjemstedsadresse:
Postnummer/sted:
E-post:
2.
SØKERS TILKYTNING TIL MISJONSKIRKEN NORGE
3.
HVA DET SØKES OM STØTTE TIL
4. UTGIFTER I TILKNYTNING TIL STUDIENE
Studie-/kursavgift:
Oppholdsutgifter:
Reiseutgifter:
Beløp det søkes støtte for:
5.
TO REFERANSER (navn, stilling, tlf., e-post)
6. VEDLEGG
Følgende vedlegg må følge søknaden:
1. Studieplan for studiet (eller studiekatalog, brosjyre for kurset, eller annen offisiell informasjon)
2. CV med oversikt over tidligere utdanning, yrkespraksis, verv i kirke og menighet mm.
3. Finansieringsplan for studiet
7.
UNDERSKRIFT
Sted, dato:
Søknaden sendes til: [email protected]
Navn: