Ukeplan 2.trinn - Sandefjord kommune

Plan for 1.trinn - uke 9
27. februar – 3. mars 2017
Sande skole
I norsk
Kontakt oss
Helle: [email protected], 95947247
Gordon: [email protected],
41241973
kontor: 33417310 tlf 1.klasse: 33417328
skole-sms til 03686«SANDE 1A tekst hilsen…..»
 Velkommen tilbake etter vinterferie,- håper alle har hatt det bra.
 I matte fortsetter vi å arbeide variert med tallene mellom 0-20, og addisjon og
subtraksjon. Vi bruker språket og forteller regnefortellinger, vi bruker varierte
begreper som for eksempel «forskjell» i forbindelse med subtraksjon, vi bruker
nettressurser for bedre møte det enkelte barn på riktig nivå, vi spiller spill og bruker
konkreter. Vi henter oppgaveeksempler fra kartleggingsprøver for å bli kjent med
hva slags utforming slike oppgaver kan ha.
 I norsk starter vi opp med å låne bøker på skolens bibliotek. Hver mandag fremover
får barna mulighet til å låne to bøker. For å få låne nye bøker, må forrige ukes bøker
leveres tilbake! Vi skal også utforske det å skrive på PC. Vi leker oss med
mulighetene i programmet WORD og skriver både ord og setninger. Dette blir gøy!
 Snakk med barnet ditt om viktigheten av å bruke morgenlesingen til å øve seg på å
lese. Jo mer effektiv bruk av denne tiden, desto bedre lesere blir de!
Beskjeder
Time
1
2
3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Morgenlesing
Morgenlesing
Morgenlesing
Morgenlesing
Morgenlesing
Samling
Samling
Samling
Samling
Samling
Norsk: Eventyr
Matte:
Regnefortelling
Norsk: Eventyr
Matte:
Regnefortelling
Norsk: Eventyr
Matte:
Regnefortelling
Uteskole: Ta med
riktige klær, drikke,
mat, vedpinne og
akeredskap.
Norsk/KRLE
4
5
Samling
Gym/engelsk
Samling
6
Ferdig kl 13.20
Ukelekser
Norsk
Matte
Ekstra
Kust og håndverk
Samling
Kunst og håndverk
Samling
Ferdig kl 14.15
Ferdig kl 12.25
Ferdig kl 13.20
Norsk/KRLE
Engelsk/gym
Musikk
Samling
Ferdig kl 13.20
Ukens øveord:
Leseark i lekseheftet.
Skrive øveord i øveordboka (to ganger hver dag).
Det oppfordres til at barnet leser litt hver dag i
egenvalgt bok eller Salto lesebok .
Oppgaveboken side 71 og 72.
portal.sandefjordskolen.no
du
min
med
Plan for 1.trinn - uke 9
27. februar – 3. mars 2017
Sande skole
Mål
Fag
Norsk
Kjennetegn fra skolens
årsplaner
 Skrive etter mønster etter enkle
eksempeltekster og ut i fra andre
kilder for skriving.
Matematikk 
Sosiale
ferdigheter
«utvikle, bruke og samtale om varierte
regnestrategier for addisjon og
subtraksjon av tosifrede tall og vurdere
hvor rimelige svarene er».

Jeg kan dele med andre.
Læringsmål

kan fortelle hva som skal være på en
forside av en bok (tittel, bilde og
forfatterens navn)

kan bruke fingrene, konkreter og/eller
tellestreker for å finne svar på
addisjons- og subtraksjonsoppgaver
med tall opp til 10.