Barnevernsproffene i Forandringsfabrikken

Barn og unges kunnskap
= like mye verdt som
Erfaringskunnskap
Forskningskunnskap
Barnas Barnevernlov:
Barn og unges innspill
til ny barnevernlov
Det viktigste for oss Proffene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Å vise kjærlighet må bli del av barnevernets formålsparagraf
Trygghetsperson blir en grunnleggende rettighet for barn i barnevernet
Barnets beste må ta utgangspunktet i barnets mening
Barns medvirkning beskrives enda mer konkret og det må
gjennomgående stå at barnet er barnevernets viktigste
samarbeidspartner
Barnevernet må kunne beskytte informasjonen barnet deler med
barnevernet
Tvang kan kun brukes når det er direkte fare for liv
Barn har partsrettigheter fra 12 år
Barn gis alltid muligheten til å snakke direkte med de som tar
beslutninger
BarnevernsProffenes forslag
til lovtekst § 1
Formålet med loven er
a) å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig omsorg, kjærlighet og beskyttelse til rett tid
b) å bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår for alle barn.
Anbefalinger til godt barnevernsarbeid
Mitt Liv Barnevernstjeneste
Ambisjon 3: vil kvalitetssikre med tilbakemelding fra
barn
• Stavanger
• Finnøy, Rennesøy og Randaberg
• Bokn og Karmøy
Ambisjon 2: vil følge anbefalingene
• Hjelmeland
• Strand
• Time
• Klepp
Ambisjon 1: bare få informasjon
Suldal, Bjerkrheim, Sola, Gjesdal, Dalane , Sandnes
(Eigersund, Lund, Sokndal) Forsand
Mitt Liv utvikler:
Felles barnesyn
Felles verdier
Felles arbeidsmåter
Felles anbefalinger
Felles metoder for tilbakemelding fra
barn og unge
• Lederverktøy for kvalitetssikring
•
•
•
•
•
Mitt Liv Institusjon utviklingsarbeid
Kvalitetssikring av samarbeid med barn
som del av internkontroll av tjenesten
Mitt Liv utviklingsarbeid
Mitt
Mitt
Mitt
Mitt
Mitt
Liv
Liv
Liv
Liv
Liv
Barnevernstjeneste (2013-nå)
Barnevernsutdanning (2015-nå)
Psykisk helse (2016-nå)
Barnevernsinstitusjon (2016-nå)
Skole (kommer i 2017 eller 2018)