Invitasjon til NorCRIN AP4 møte 16.02.17

Invitasjon til samarbeidsmøte torsdag 16. februar kl. 13.00 – 15.00
Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) er en nasjonal satsing
for å tilrettelegge for kliniske studier i Norge og prosjektet er finansiert av
Forskningsrådet for perioden 2015-2020. Alle universitetssykehusene i Norge er
partnere i prosjektet.
Et av satsingsområdene til NorCRIN, arbeidspakke 4, er “Cooperation with the
industry». Denne arbeidspakken ledes av Akershus universitetssykehus.
Vi ønsker med dette å invitere til et samarbeidsmøte
Torsdag 16. februar kl. 13-15
på Akershus universitetssykehus (Møtested Nye Nord, 5.etasje, møterom 057).
Alle universitetssykehusene vil være representert på dette møtet med sine
kontaktpersoner for kliniske oppdragsstudier.
Foreløpig agenda:
1. Presentasjon av NorCRIN
2. Presentasjon av arbeidspakke 4, inkludert oppdatert status
3. Presentasjon fra hvert universitetssykehus med fokus på lokal infrastruktur
tilknyttet kliniske oppdragsstudier
4. Innspill fra industrien, udekkede behov
5. Diskusjon, spørsmål, avklaringer
Håper dette er interessant og at dere har mulighet til å delta.
Påmelding på e-post til:
[email protected]
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Lisbeth Johnsen
Leder av AP4
NORWEGIAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURES NETWORK