Oppfølging av virksomheten – styrets rolle

Oppfølging av virksomheten – styrets
rolle
v/ Sigurd Grayston Skjørestad
Direktør Business Banking
Egil Johnsen
Sven Kristian Askeland
Banksjef Business Banking
Ass. Banksjef Business Banking
Oppfølging av virksomheten
Administrasjonen
Styret
Bankens syn på styrets rolle vs administrasjonens rolle
•
•
•
Har administrasjonen og styret ulikt syn på risiko?
Agentproblematikk – avveining mellom egne (leders) og eiernes (styrets) målsetninger
Har styret en reaktiv eller aktiv rolle overfor administrasjonen?
• Hvem styrer informasjonstilgangen til styret?
• Holdning: ”Du skal si sannheten, men du trenger ikke si alt som er sant?
Kundecase:
• Virksomhet med negativ utvikling – reaktivt styre
• Virksomhet med store utfordringer – manglet profesjonelle eksterne styremedlemmer
2