Arbeidsleiar Produksjonsoperatør/snikkar

Arbeidsleiar
Produksjonsoperatør/snikkar
Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent
av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over
12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg
basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca 500 ansatte og en omsetning på mer enn
NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av
stål- og betongelementer.
Til fabrikken i Hjørungavåg søker vi:
Produksjonsoperatør/Snikkar
Ønska kvalifikasjonar:
• Fagbrev betongindustrifaget.
• Betong og armerings arbeid
• Tømrar/snikkar
• Sveisar
• Traverskran kurs G4
• Opptatt av HMS, kvalitet, orden og reinhald innanfor eige ansvarsområde.
• Opptatt av å skape godt arbeidsmiljø i fabrikken
• Sjølvstendig og strukturert med “god motor”
• Løysingsorientert og tek initiativ
Produksjonsoperatør/Snikkar: Vi søker etter operatør til produksjon av betongelement til bygg. Du bør ha erfaring med støyping, jernbinding og forskaling og/eller
snikkar-/tømrarerfaring. Sveisekompetanse kan også vere aktuelt. Vi ser etter ein
som set HMS, kvalitet, orden og reinhald i fokus. Det er ein fordel med truckførerog traverskranbevis, men ikkje nødvendig.
Arbeidsleiar
Dine hovudoppgåver vil vere å planlegge, lede og koordinere produksjonen innanfor eige
ansvarsområde i nært samarbeid med øvrig produksjonsleiing. Dette inneber at du vil:
• Ha ansvar for HMS, kvalitet, orden og reinhald innanfor eige ansvarsområde
• I samarbeid med fabrikksjef ha personalansvar for tildelt mannskap
• Ha ansvar for å utarbeide/bistå med utarbeiding av støypeplanar
• Ha ansvar for framdrift i samarbeid med planleggar og øvrig produksjonsledelse
• Fordele oppgåver blant tildelt mannskap
• Samarbeide med øvrige arbeidsleiarar om utveksling av mannskap
• Vere opptatt av å skape eit godt arbeidsmiljø i fabrikken
Du har minimum følgande kvalifikasjonar:
• Fagbrev
• Min 5 års relevant erfaring
I tillegg har du fleire av følgande kvalifikasjonar:
• Leiarerfaring
• Gode samarbeids- og leiareigenskapar.
• Evne til å bygge og arbeide positivt i team
• Sjølvstendig med «god motor»
• Løysingsorientert og tek initiativ
• Strukturert og arbeider planmessig
Vi kan tilby deg:
• Ei bedrift med utviklingsmuligheiter og høgt fagleg nivå
• Godt arbeidsmiljø
• Lønn og ytelsar etter avtale
• Gode pensjons- og forsikringsordningar
• God introduksjon til nye arbeidsoppgåver og i vårt arbeidsmiljø
• Karrieremuligheiter i Consolis SAS med virksomheit i meir enn 25 land
Send ein kortfatta søknad med CV via e-post innan 16.02.2017 til [email protected]
Har du spørsmål om stillingane, kontakt gjerne Vidar Ytre Hauge tlf 957 74 499
Vidar Ytre-Hauge
Produksjonssjef