Her finner du halvårsevalueringen til elever og

Vedlegg: Halvårsevaluering blant elever og lærere, Haugaland vgs 2015
1
Fag
Elevenes svar
Lærernes svar
Antall svar
292
70
Jeg liker leseprosjektet.
Gjennomsnitt: 2.67
Gjennomsnitt: 1.43
Standardavvik: 1.49 Standardavvik: 0.81
2
Helt enig
31,20 %
70 %
Delvis enig
19,50 %
18,60 %
Verken enig eller uenig
19,20 %
7,10 %
Delvis uenig
10,60 %
1,40 %
Helt uenig
19,20 %
1,40 %
Ikke besvart
0,30 %
1,40 %
Jeg var positiv til leseprosjektet helt fra starten
av.
Gjennomsnitt: 1.80
Gjennomsnitt: 1.56
Standardavvik: 0.85 Standardavvik: 0.82
3
Ja
47,90 %
65,70 %
Nei
23,30 %
12,90 %
Verken ja eller nei
28,10 %
21,40 %
Ikke besvart
0,70 %
Jeg blir bedre til å lese av leseprosjektet. / Jeg
Gjennomsnitt: 2.89
tror elevene blir bedre til å lese av leseprosjektet.
Gjennomsnitt: 1.83
Standardavvik: 1.36 Standardavvik: 0.94
4
Helt enig
18,50 %
44,30 %
Delvis enig
23,30 %
37,10 %
Verken enig eller uenig
27,10 %
11,40 %
Delvis uenig
11 %
5,70 %
Helt uenig
19,20 %
1,40 %
Ikke besvart
1%
Hvis du blir bedre til å lese av leseprosjektet, på
hvilken måte?(her kan du krysse av flere enn ett Gjennomsnitt: 6.84
alternativ)
Gjennomsnitt: 10.57
Standardavvik: 5.72 Standardavvik: 12.68
Jeg lærer nye ord og uttrykk
32,20 %
48,60 %
Jeg blir flinkere til å skrive
14,40 %
38,60 %
Jeg leser raskere
42,10 %
61,40 %
Jeg får bedre konsentrasjon
21,90 %
58,60 %
Jeg blir bedre til å forstå det jeg leser
26,40 %
45,70 %
Jeg blir mer kreativ
13,40 %
21,40 %
Ikke besvart
28,80 %
15,70 %
4,30 %
Leser du i lesetiden?
Gjennomsnitt: 2.01
Standardavvik: 1.07
5
Hver gang
42,90 %
Svært ofte
22,90 %
Av og til
22,90 %
Sjelden
8,60 %
Aldri
1,40 %
Ikke besvart
1,40 %
Hva leser du i lesetiden?(her kan du krysse av
flere enn ett alternativ)
Gjennomsnitt: 4.19
Gjennomsnitt: 2.92
Standardavvik: 2.60 Standardavvik: 1.70
6
Skjønnlitterær bok (roman)
51,40 %
51,40 %
Fagblader (f.eks bilblader, interiørblader,
byggblader)
14 %
22,90 %
Fagbok (f.eks teori til bil)
16,10 %
35,70 %
Tegneserier
18,20 %
0%
Annet
31,20 %
14,30 %
Ingenting
9,60 %
0%
Ikke besvart
1,40 %
5,70 %
Hva skal / bør biblioteket kjøpe mer av når det
gjelder lesestoff?(her kan du krysse av flere enn Gjennomsnitt: 10.86 Gjennomsnitt: 14.30
ett alternativ)
Standardavvik: 7.09 Standardavvik: 14.30
7
Aviser
4,50 %
14,30 %
Fagblader
6,80 %
38,60 %
Kjærlighetsromaner
23,60 %
15,70 %
Science fiction
15,80 %
14,30 %
Fantasy
24,70 %
18,60 %
Krim
21,60 %
27,10 %
Noveller
12 %
34,30 %
Fagbøker
8,90 %
15,70 %
Tegneserier
15,10 %
15,70 %
Ukeblader
8,20 %
12,90 %
Vi har det som trengs!
24,30 %
20 %
Ikke besvart
3,80 %
8,60 %
Jeg leser fordi...(her kan du krysse av flere enn
ett alternativ)
Gjennomsnitt: 3.93
Standardavvik: 1.86
8
jeg liker å lese
29,10 %
jeg lærer av å lese
18,20 %
jeg slapper av når jeg leser.
26,70 %
skolen sier jeg må lese.
60,60 %
Ikke besvart
1,40 %
Leseprosjektet gjør at det blir bedre arbeidsro i
timen.
Gjennomsnitt: 2.78
Gjennomsnitt: 1.66
Standardavvik: 1.31 Standardavvik: 0.76
9
Helt enig
18,50 %
48,60 %
Delvis enig
26,70 %
34,30 %
Verken enig eller uenig
26,40 %
12,90 %
Delvis uenig
12 %
1,40 %
Helt uenig
15,10 %
0%
Ikke besvart
1,40 %
2,90 %
Det går fint å lese i verkstedene.(ikke svar på
dette dersom du aldri er i verksted om
morgenene)
Gjennomsnitt: 2.81
Gjennomsnitt: 2.90
Standardavvik: 1.42 Standardavvik: 1.64
Helt enig
13,40 %
10 %
Delvis enig
9,90 %
1,40 %
Verken enig eller uenig
16,40 %
7,10 %
Delvis uenig
3,80 %
1,40 %
Helt uenig
11,30 %
8,60 %
Ikke besvart
45,20 %
71,40 %
Gjennomsnitt: 1.50
Gjennomsnitt: 1.43
10 Det er bra at vi får spise under leseøkta
Standardavvik: 1.00 Standardavvik: 0.73
11
Helt enig
74,70 %
68,60 %
Delvis enig
7,90 %
22,90 %
Verken enig eller uenig
11,60 %
5,70 %
Delvis uenig
1,70 %
2,90 %
Helt uenig
3,40 %
0%
Ikke besvart
0,70 %
Jeg synes det er god bruk av tid å lese 20 minutt
Gjennomsnitt: 2.57
hver morgen.
Gjennomsnitt: 1.49
Standardavvik: 1.51 Standardavvik: 0.87
Helt enig
35,30 %
68,60 %
Delvis enig
18,20 %
21,40 %
Verken enig eller uenig
19,20 %
4,30 %
Delvis uenig
7,90 %
4,30 %
Helt uenig
19,20 %
Ikke besvart
0,30 %
1,40 %
12
13 Hvilken avdeling hører du til?
Gjennomsnitt: 3.81
Gjennomsnitt: 4.01
Standardavvik: 1.69 Standardavvik: 1.86
Bygg og anlegg
12,30 %
12,90 %
Design og håndverk
11,30 %
8,60 %
Helse og oppvekst
21,60 %
21,40 %
Service og samferdsel
14,70 %
15,70 %
Stud.spes / Påbygg
15,40 %
8,60 %
TIP
23,60 %
24,30 %
Ikke besvart
1%
7,10 %
1,40 %
14 Er du gutt eller jente?
Gjennomsnitt: 1.61
Gjennomsnitt: 1.55
Standardavvik: 0.49 Standardavvik: 0.50
Gutt
38,40 %
42,90 %
Jente
60,60 %
52,90 %
Ikke besvart
1%
4,30 %
Her kan du skrive inn andre ting om
leseprosjektet som du ønsker å gi tilbakemelding
om. Ris og ros.