Årsavgift for vann og kloakk.

Ingeniørvesenet. Vann- og avløpsavdelingen
Marked- og myndighetsseksjonen
Årsavgift for vann og kloakk.
Kristiansand 1. januar 2017
Fra 1. januar 2017 vil årsavgiften for alle eiendommer/bygninger i Kristiansand kommune,
som er tilkoblet vann og kloakk, bli beregnet etter bruksareal (BRA) slik det nå er registrert i
matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).
For eiendommer/bygninger som har installert vannmåler, vil årsavgiften for vann- og kloakk
fortsatt bli beregnet etter målt mengde.
Hva betyr dette for deg som abonnent?





Dersom årsavgiften har blitt beregnet etter leieareal (se tidligere tilsendt faktura), vil
bruksarealet (BRA) nå bli brukt som nytt beregningsgrunnlag.
Hvis årsavgiften allerede er beregnet etter bruksareal, blir bruksarealet oppdatert i
samsvar med det som er registrert i matrikkelen.
Eierseksjonssameier, som tidligere er blitt fakturert på sameiet, vil nå bli fakturert på
den enkelte seksjonseier. Beregningsgrunnlaget er seksjonens bruksareal pluss
andel av fellesareal i henhold til sameiebrøken.
For borettslag vil det fortsatt bli fakturert felles på borettslaget
Endringene betyr at noen abonnenter får økt gebyr, mens andre får redusert gebyr.
Eventuelle endringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
Det nye beregningsgrunnlaget vil du se på fakturaen for 1. termin 2017. Den sendes fra
kommunen i februar 2017.
Det vises til gjeldende gebyrforskrift om vann- og avløpsgebyr for Kristiansand.
Ved eventuelle spørsmål kan disse kontaktes:
Kari Hansen
Kjell Løyning
John Christian Bjorkjendal
Kenneth Bang
Nils Tvedt
Andreas Almedal
Tlf. 38 24 30 39
Tlf. 38 24 30 57
Tlf. 38 24 30 32
Tlf. 38 24 30 88
Tlf. 38 27 30 76
Tlf. 38 24 30 89
eller pr. e-post: [email protected]