Steindalen. G.nr. 31/2. Eirik Haugen.

STEINDALEN
i Skårvangen.
Av Eirik Haugen, skrivi i 2017
Einstulen i Skårvangen var en nokså stor eiendom med skatteskyld 6
skinn. Eiendommen var krongods til Fredrik Gyldenløve solgte hele
grenda til rittmester Ditlef Brockdorf i 1668. Brockdorf solgte videre til
Olav sygard Råstad i 1683. Einstulen hadde eget bumerke. Sammensatt
av to E-er. Det var også på den måten de skrev Einstulen i gammel tid.
Einstulen ble slik husmannsbruk under Råstad, og senere delt opp i
nørdre og søre Einstulen, Steindalen og Flåten. De var husmenn helt til
1948. Steindølene var høyt verdsatt på Råstad, og de var store
kjempesterke karer. Einstulen og Steindalen fikk g.nr 31 br.nr 2. Flåten
fikk g. nr 53 br.nr 1. Det var rettsak om eiendomsretten til Flåten i 1880,
og Ole Mo fikk da eiendomsretten.
I Einstulen var husmann Ole Pedersen født 1751 gift 1777 med Kari
Jakobsdatter født 1748. Deres datter Marit født 1794 giftet seg 1813 med
Ole Olsen Brattland 1782-1840. De ryddet nok og bygget nørdste delen
av Einstulen, kalt Steindalen. Den grenser mot Øiagarden. Bruket var
“grevbråte” og murer, rips og reinfann stod ennå der i 1970. De som
ikke hadde flyttet ut eller emigrert, hadde flyttet til nørdre Einstulen. De
flytta nok til nørdre Einstulen før 1900. Magne Hidemstrædet
maskindyrka Steindalen.
Ole og Marit Steindalen fikk barna :
Ole 1814-1890 g. Anne Syversd. Sveen/Råstadeie. De var på
Sønstenghaugen 1842-1844, senere i Steindalen.
Ole 1816 g. 1846 Kari Helgesd. i Rendalen - bodde på Brænden i
Rendalen og fikk 4 barn.
Ingebrigt 1819-1819.
Ingebrigt Holsløkken 1820-1909 g. Kari Olsd. Sønsteng.
Kari 1823 g. Tore Olsen Rottemsbakken. De flyttet til Øien under
Håkenstad. Kari fikk 1850 dattera Anne med Erik Helleløkken
1825-1899 (treskjæreren). Denne dattera dro til Meløy og fikk syv barn
der.
Peder 1826-1877 g. Rønnaug Knudsd. Fladåsen. Han druknet på
Vågåvatnet de bodde på Skultbakken og også et sted kalt Imbertlykkja.
Anne 1829 g. John Ingebregtsen Kjølstad i Brynhildøygarden.
Ole 1833 bosatte seg på Meløy. Gift med Else Willemine og senere med
Christiane Jokumsdatter.
Ole 1814-1890 og Anne Syversdatter fikk barna:
Ole 1842.
Sigrid 1844-1881 g. Amund Sveum.
Syver (Sivert) 1847 g. Lavine Jensd. på Meløy, Nord-Norge.
Ingebrict 1851-1920 g. Anna Ellingsd. Bjerkreim. De bodde på
Ødegårds-stuen, Vinstra (nå Bøygen camping).
Ole 1854-1855.
Ole 1856-1904 g. Kari Johnsd. Turtumøygard 1855-1915. De drev
Steindalen.
Ole og Kari fikk barna:
Kari 1878, dro til Amerika.
Ole 1880-1949 g. Ragnhild Flåten (nabo) f. 1873 de ble neste brukere.
Anton 1882 dro til Holst Clearwater i Minnesota.
Jon 1885-1885.
Anne 1886-1970 g/sk Ivar Myren/Løkken i Marlosbakken Skjåk.
Marit 1889 dro til Amerika.
Sigrid 1892 dro til Amerika 17 år gammel. Giftet seg med en svenske.
Jon 1895 g. Anne Bakka i Skjåk. De bodde på Øygardsskolen.
Ole 1880-1949 og Ragnhild Flåten 1873 fikk barna:
Anna 1901-1926 g. Ola Resvold.
Kari 1904-1978 g. Olav Sanden.
Anne 1905-1907.
Jørgen 1908-1917.
Marit 1911-1958 g. Ivar Valbjørsløkken 1904-1978. Neste brukere.
Ragnhild 1913-1929.
Otto 1916-1983 g. Borgny Bråten.
I tillegg hadde Ragnhild dattera Mari 1894 (døde ung) med Ivar Svare
nigard.
Marit Steindalen og Ivar Valbjørsløkken fikk en datter :
Inger f. 1941 g. Magne Hidemstrædet 1949. De har to sønner:
Iva 1972.
Magnar 1973.