sak 02/17 innkalling og saksliste til årsmøte i nff region sør

SAK 02/17
INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I
NFF REGION SØR-ØST 2017
Tid:
Sted:
SAKSLISTE
Sak 01/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
07. mars 2017, kl. 19
Furuheim Sykehjem, Gamle Kongevei 27, 3269 Larvik
Valg av møteleder, protokollfører og underskrivere av
protokollen
Muntlig. Velges i møtet.
Sak 02/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Lagt ut på NFF Region Sør-Øst sin nettside (gjelder alle saksdok.)
Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 03/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Årsberetning og regnskap for NFF Region Sør-Øst 2016
Skriftlig. Se sak 02/17
Årsberetning og regnskap for NFF Region Sør-Øst 2016 godkjennes
Sak 04/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Handlingsplan og budsjett for NFF Region Sør-Øst 2017
Skriftlig. Se sak 02/17
Handlingsplanen for NFF Region Sør-Øst 2017 godkjennes
Sak 05/17
Valg av delegater og varadelegater for NFF Region Sør-Øst for
perioden 2017 -2019
Valgkomiteens skriftlige innstilling. Valget forestås av leder for
valgkomiteen, Håkon Sandvik. Alle deltakere i møtet, også de som
har registrert seg for å delta elektronisk, er stemmeberettiget.
Følgende delegater og varadelegater er valgt til å representere NFF
Region Sør-Øst på NFFs landsmøter i perioden 2017 – 2019:
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Sak 06/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Sak 07/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Valg av regional valgkomité og varamedlemmer for NFF Region
Sør-Øst for perioden 2017 - 2019
Valgkomiteens skriftlige innstilling. Valget forestås av leder for
valgkomiteen, Håkon Sandvik. Alle deltakere i møtet, også de som
har registrert seg for å delta elektronisk, er stemmeberettiget.
Følgende medlemmer velges til regional valgkomité for NFF Region
Sør-Øst i perioden 2017 – 2019:
Faste medlemmer:
Varamedlemmer:
Lokalisering av NFF Region Sør-Østs årsmøte i 2018
Muntlig
NFF Region Sør-Østs årsmøte 2018 avholdes i Kristiansand.
Innmeldte saker i møtet:
Meldes muntlig i møtet
Sak 08/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak: Årsmøtet i NFF Region Sør-Øst 2017 godkjenner Innkalling og Saksliste for NFF
Region Sør-Øst