Melding om førtidig innfrielse Exercise of Call Option

Til obligasjonseierne i / To the bondholders of:
ISIN: NO0010641459
- FRN Sparebanken Pluss fondsobligasjon 2012 med ubegrenset løpetid
og innløsningsrett for utsteder
Oslo, 13.02.2017
Melding om førtidig innfrielse
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for ovemevnte obligasjonslån der Sparebanken Sør har meldt at de vil
benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet før forfall (”call”):
Callkurs:
Calldato (betalingsdato):
Uttrekningsdato:
100% av pari pluss renter
29.03.2017
27.03.2017
Exercise of Call Option
Nordic Trustee ASA acts as trustee for the above mentioned bond where
Sparebanken Sør is the issuer.
Nordic Trustee ASA has received notification from Sparebanken Sør regarding the exercise of the call
option and the bond will be entirely repaid.
Call price:
Settlement date:
Record date:
100% o f par value plus accrued interest
29.03.2017
27.03.2017
Yours sincerely
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
PO Box 1470 Vika, W-0116 Oslo. Haakon Vlls gate 1. Oslo
nordictrustee.com