Miljøgjennomgang. KTA Innspill til VP 2015

Nye løsninger for utnyttelse av geoenergi
Fredag 24. mars kl. 9-15 i Asker kulturhus
Kaffe og registrering
9.00-9.10
9.10-9.25
9.25-9.45
9.45-10.00
Velkommen
Bakgrunnen for Føyka-prosjektet og dype energibrønner
v/prosjektleder og miljøleder i kommunen Bjørn Nordby
Boring og kollektormontering av «Føykabrønnene»
v/avdelingssjef i Båsum boring AS Nils Hanstad
De viktigste resultatene fra Føykaprosjektet så langt
v/ Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak AS og førsteamanuensis ved NTNU IGP og Willem
Mazzotti PhD-stipendiat ved KTH
10.00-10.20
10.20-10.50
Kaffepause
Hvorfor dokumentere geoenergianlegget og dets ytelser i drift – verdien av oppfølging, - samt
noen geoenergitrender i Sverige og andre land
v/ Jose Acuna, geoenergispecialist, Bengt Dahlgren AB og KTH
10.50-11.20
Høytemperatur-energi fra overskuddsvarme i fjernvarmenett
v/Henrik Lindståhl Tekniska verken i Linköping AB
Energibrønner i samspill med solenergi
v/Petter H. Heyerdahl, førsteamanuensis. Fakultet for realfag og teknologi, NMBU
Lunsj
Geoenergi basert på grunnvann i fjell
v/Asbjørn Olsen, driftsansvarlig hos Oxer Eiendom og
Fridtjov Ruden, leder av Ruden AS GeoSolutions
11.20-11.40
11.40-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
2000 m energibrønner på Lysaker
v/ Thor Erik Musæus, direktør i Rock Energy AS og
Øyvind Gård, miljøsjef hos Mustad Eiendom AS
13.20-13.40
Innovative geotermiske energiløsninger hos Omsorgsbygg
v/ Flemming Idsøe, teknisk koordinator hos Omsorgsbygg Oslo KF
Kaffepause
8:30-9.00
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.45
Oppsummering, evt. diskusjoner og innspill
Etter sem
inaret blir det anledning til å være med på befaring til
brønnlokasjonen på Føyka