Prisliste salgsoppdrag

Et av Sørlandets ledende eiendomsmeglerfirma
Et av Sørlandets ledende eiendomsmeglerfirma
Våre avdelinger:
Kristiansand avd. Lund
Marviksveien 9, 4631 Kristiansand
Tlf: 38 09 55 50
Evje og Vennesla
Alfred Uglands veg 2, 4735 Evje
Tlf: 38 09 55 50
Kristiansand avd. Vågsbygd
Vågsbygdveien 19, 4621 Kristiansand S
Tlf: 38 09 55 50
Birkeland
Tlf: 38 09 55 50
Hovden - Sentrum
4755 Hovden
Tlf: 926 37 843
Mandal
Store Elvegate 40, 4514 Mandal
Tlf: 38 26 78 80
Grimstad
Storgaten 8, 4876 Grimstad
Tlf: 38 09 55 50
Lillesand
Strandgata 4A, 4790 Lillesand
Tlf: 38 09 55 50
FINN OSS PÅ FACEBOOK
Små og Store perler på sørlandet
PRISLISTE
Arendal
Vesterveien 4, 4836 Arendal
Tlf: 38 09 55 50
Administrasjon
Store Elvegate 40, 4517 Mandal
Tlf: 38 26 78 80
SE VÅRE BOLIGER PÅ NETT
www.exbo.no
FINN OSS PÅ FACEBOOK
Små og Store perler på sørlandet
SE VÅRE BOLIGER PÅ NETT
www.exbo.no
G
I
L
O
B
V
A
G
L
A
S
R
O
F
E
T
S
I
L
S
I
R
P
MEGLERPROVISJON:
Meglerprovisjon fra 1,5% til 3,3%.
Minimum kr. 39.900,-.
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet og geografiske avstander.
Provisjonen beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
PRESENTASJONSPAKKE KR. 11.900,Profesjonell fotograf/stylist, utarbeidelse av plantegninger, samt visninger.
Ubegrenset med flotte salgsoppgaver/dokumentsamling, “til-salgs-plakat”.
Utstilling av boligen i Exbo sine lokaler.
OPPGJØRSGEBYR KR. 4.500,Forberedelser oppgjør, tinglysning, renteberegning, innfrielse lån/restanser, utbetale oppgjør,
lage oppgjørsoppstilling, slette sikringsobligasjon og utsendelse pantedokumenter.
ANNONSERING - SKREDDERSYR DEN ENKELTE BOLIG:
Internettannonsering (exbo.no, finn.no, facebook).............. Kr. 3.900,Markedspakke ................................................................................ Fra kr. 1.500,- til kr. 50.000,UTLEGG:
Sikringsobligasjon ved selveierbolig: ....................................... Kr. 525,Sikringsobligasjon ved borettslagsbolig: ................................. Kr. 430,Eventuelt eierskiftegebyr til forretningsfører: ...................... Kr. 5.245,ANBEFALTE TILLEGGSPRODUKTER:
Boligsalgsrapport: .......................................................................... Fra kr. 5.000,(Egen regning fra takstmann).
Eierskifteforsikring: ...................................................................... Fra 1,8 til 5,25 promille
(Trekkes i oppgjøret)
TIMEPRIS:
Arbeid utført mot timepris (utlegg kommer i tillegg): ......... Kr. 2.000,-
!
O
B
X
E
I
T
E
D
I
SÅNN GJØR V
1.Megler besiktiger boligen
Det første som skjer når du tar kontakt med Exbo er at det
kommer en megler på besøk. Megler går igjennom hele boligen
sammen med eier, og gjør seg kjent med både positive og negative ting om boligen. Megler presenterer så salgsprosessen med
kostnader og Exbo sitt salgs- og markedsføringsopplegg.
Når oppdragsavtalen er signert starter salgsprosessen som vi
beskriver videre i denne artikkelen. Selv om det nå kommer flere fagfolk inn i bildet, er det hele tiden megler som koordinerer
prosessen og er din kontaktperson.
2.Våre interiørkonsulenter klargjør og
fotograferer din bolig
Etter at du har hatt en av våre meglere på besøk og gjort avtale
om salg av boligen din, starter vi en omfattende jobb med klargjøring av boligen før salgsstart. Det første som skjer er at du
får besøk av en av form reklame sine interiørkonsulenter. De
vil hjelpe deg med å gjøre boligen mest mulig presentabel og få
frem det beste i boligen, før de fotograferer de rommene og vinklene på huset som vi ønsker å presentere for markedet.
3.Utarbeidelse av plantegninger og
eksklusive salgsoppgaver i magasinkvalitet
Etter at interiørkonsulentene har fotografert, starter form reklame sin grafisk designer med å lage plantegninger. I de fleste
tilfeller foreligger det ikke ordentlige plantegninger vi kan bruke. Derfor utarbeider vi egne planskisser i farger for at potensielle kjøpere skal få en bedre oversikt over eiendommen de har
sett på.
Ofte har kunden vært på mange andre visninger før de sitter
hjemme i ro og mak og bestemmer seg for hvilken bolig de vil by
på. Ved å lage plantegninger og lekre salgsoppgaver håper vi at
våre boliger skal skille seg positivt ut i mengden av boliger som
ligger for salg.
4.Grundig undersøkelse av boligen
Før boligen kan presenteres på markedet er det viktig at man
får alle potensielle feil og mangler opp i dagen. Derfor bestiller
megler en tilstandsrapport fra en av de takstmennene vi samarbeider med. Takstmannen gjør en grundig undersøkelse av din
bolig og måler blant annet fukt i alle våtrom. På denne måten
forsøker vi å hindre at du som selger kommer i ansvar i ettertid.
Tegner du en eierskifteforsikring hos vår samarbeidspartner
Protector i tillegg, er du trygg. Parallelt med dette innhenter
megler alle opplysninger om eiendommen fra de offentlige etater og sjekker at det ikke ligger noe påbud eller andre begrensninger som en kjøper bør få greie på.
5.Kvalitetssikring
Etter at megler har innhentet alle offentlige opplysninger og
takstmannen har gjennomført en grundig undersøkelse av boligen tar vår kvalitetsavdeling en ekstra kontroll på hele saken.
Vår kvalitetsavdeling som består av tre av våre mest erfarne faglig ledere sørger for en kvalitetssikring av hele prosessen. Kort
fortalt går de igjennom og dobbeltsjekker alle saker etter en
nøye utarbeidet sjekkliste. Dette gjør vi for at du som kunde skal
være sikker på at produktet vi leverer er 100% feilfritt. Det vil si
at før du som kunde får en salgsoppgave eller kontrakt i hånden
skal du vite at produktet har vært gjennom en nøye vurdering
av både megler på saken og av en uavhengig eiendomsmegler i
kvalitetsavdelingen.
6.Start av markedsføring
Når megler, interiørkonsulenter, takstmenn og kvalitets-avdelingen har gjort forarbeidet så er boligen klar for å legges ut i
markedet. Når vi velger markedskanalen som skal brukes er det
viktig å se hvor kjøperen kan befinne seg. Alle boligene vi selger
blir lagt ut på nettstedene finn.no og exbo.no. På den måten sikrer vi at alle over hele landet ser at boligen er til salgs. Deretter
velger vi ut de lokale mediene som henvender seg til markedet
der kjøperen befinner seg. Dette sammen med ubegrenset annonsering i Exbo-avisen,
7.Solgt og alle parter er fornøyd
Etter boligen er annonsert stiller megler personlig på alle fellesvisninger og følger alle potensielle kunder opp til siste bud
er akseptert. Deretter møtes partene til kontraktsmøte på nærmeste Exbo kontor for signering av kontrakt.
8.Oppgjør og tinglysning
Etter kontraktsmøte tar vår oppgjørsavdeling over saken. De
sørger for at alle dokumenter blir tinglyst og alle økonomiske
transaksjoner blir utført til overtagelsen. Deretter følger de saken i ca. 3 måneder til alle dokumenter har kommet i retur fra
banker og tinglysning. Deretter blir det lagret hos oss i 10 år.