Årsmøte Sauda Revy- og teaterlag

Årsmøte
Sauda Revy- og teaterlag
Velkommen til årsmøte på Kløver Hotel
fredag 17. mars kl. 19.00.
Saker bes være styret i hende innen 10. mars,
påmelding til leder innen samme dato.
Styret