Alt starter med et handelssted

Alt starter med et handelssted
1
e Vidar Andersen
Regionsdirektør REMA Franchise Norge AS, Region Midt Norge
2
«Kunden velger oss fordi vi
alltid har laveste pris på varer
av høy kvalitet, produsert og
solgt på en ansvarlig måte.»
5
PP
7

9
Totalomsetning Skaun
10
Butikken, i senter, frittstående, handle-tun eller sentrumsbutikk
‒ Standardbutikken
11
HVORDAN LYKK
S?
Ett annerledes REMA 1000
• Bestselgere tar vare på vanene
• UMV skaper variasjon
• Vi skal øke andelen UMV gjennom
• Egeneide leverandører
• Partnerskapsleverandører
• Unike varer fra
merkevareleverandører
• Lokalmat
14
Potetbygda
‒ Film om bondens potetgull
15
Lokalmat selges best lokalt
Orkdalen
Midt
Norge
Norge
16
220 millioner i år 2020
17