Persson Seminar 2 mars 2017

BI og LOGMA inviterer til
PERSSON SEMINAR 2017
Seminaret er en møteplass mellom akademikere og
praktikere over et tidsaktuelt tema.
Digitalisering innen Supply Chain Management
2. mars 2017, Handelshøyskolen BI
Nettverk i logistikkledelse
PROGRAM
11:30–12:00
Oppmøte med servering og mingling
12:00
Velkommen og introduksjon til seminaret
Bente Flygansvær
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
12:05 – 12:45
Digitalization Supports the Integration of Decisions in Supply Chain Management
Stéphane Dauzère-Pérès
Professor II, Handelshøyskolen BI
Professor, Center of Microelectronics in Provence,
Ecole des Mines de Saint-Etienne
12:45 – 13:15
Autostore – et digitalt logistikkeventyr
Stig Hatteland
CEO, Hatteland gruppen og daglig leder, Jakob Hatteland Computer AS
Karl Johan Lier
CEO, Autostore AS
13:15 – 13:45
Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter
Morten Foshaug Bergsten
Forretningsutvikler Ruter AS
13:45 – 14:15
Pause – servering og mingling
14:15 – 14:45
Hexagon Ragasco – digitalisering av logistikk
Vegard Jensrud
Logistikksjef, Hexagon Ragasco AS
14:45 – 15:15
Industri 4.0. Ny giv for norsk produksjon og logistikk
Odd Myklebust
prosjektdirektør, SINTEF Raufoss Manufacturing AS
15:15 – 15:45
Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte?
Ragnvald Sannes
Førstelektor, Handelshøyskolen BI
15:45 – 16:00
Oppsummering og avslutning
Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo.
Seminaret holdes i auditorium B1-020.
Påmelding: www.logma.no
Introduksjon av foredragsholdere:
Stéphane Dauzère-Pérès er professor ved Ecole des Mines de Saint-Etienne og professor II ved
Handelshøyskolen BI. Han fikk sin Ph.D. fra Paul Sabatier University i Toulouse, Frankrike i 1992; og H.D.R. fra Pierre
and Marie Curie University, Paris, i 1998. Han har vært postdoktor ved Massachusetts Institute of Technology i USA,
og forskningsassistent ved Erasmus Universitetet i Rotterdam, Nederland. Han har hatt stillinger ved Ecole des
Mines de Nantes i Frankrike, og gjesteprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Publiseringene hans favner
bredt og forskningen er innen modellering og optimering på ulike beslutningsnivåer (fra sann-tid til strategisk) innen
produksjon og logistikk, samt at han har koordinert en rekke forskningsprogrammer og flere større konferanser.
Stig Hatteland er utdannet ved Handelshøyskolen BI. Han har flere styreverv i Hatteland gruppen og AutoStore,
for tiden er han CEO for Hatteland gruppen og daglig leder for Jakob Hatteland Computer AS.
Karl Johan Lier er siviløkonom fra NHH og statsautorisert revisor. Han har arbeidserfaring fra forsikring,
consulting og revisjon, samt elektronikk, og har innehatt en rekke ledende stillinger. De siste 20 årene har han hatt
ulike stillinger i Hatteland gruppen, og er for tiden CEO i Autostore AS.
Morten Foshaug Bergsten har jobbet i Ruter siden 2010, først som prosjektleder og deretter innen
forretningsutvikling. Han er utdannet ved NTNU med Master of Science innen Commercialization of Technology.
Vegard Jensrud er Logistikksjef i Hexagon Ragasco. Industribedriften på Raufoss produserer og eksporterer
1,5 millioner propanbeholdere i kompositt til hele verden. Èn gasstank hvert 11. sekund gir en unik logistikk.
Vegard har tidligere arbeidserfaring fra GS1 Norway, og er utdannet sivilingeniør med spesialisering i logistikk.
Odd Myklebust er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Før det var han prosjektdirektør i Sintef
Teknologi og Samfunn. Odd er president i Rådet for Norsk-Tysk Handelskammer. Han har utdannelse fra NTNU og
en PhD innen Production Engineering.
Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for Strategi på Handelshøyskolen BI og leder av Senter for
Digitalisering. Sannes har lang erfaring som foreleser og diskusjonsleder innen teknologi og innovasjon, og har
veiledet mer enn 150 innovasjonsprosjekter i privat og offentlig sektor. Han er siviløkonom fra BI og ekonomie
licentiat fra Handelshøgskolan i Stockholm.
Bente M. Flygansvær er førsteamanuensis ved Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi på
Handelshøyskolen BI, Oslo. Hun tok sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole i 2006. Hennes forskning og
undervisning er innen returlogistikk, distribusjon og supply chain management. Hun har logistikkerfaring både fra
privat og offentlig sektor. Bente har vært styremedlem i LOGMA siden 2011.