Program Årsmøteseminar Lørdag 25.Februar 2017

Program Årsmøteseminar Lørdag 25.Februar 2017
Sted: Thon Polar Hotell Tromsø
12.00-13.00
Oppmøte og lunsj
13.00- 13.30
Tromsø JFF
- Presentasjon av Tromsø JFF
13.30- 14.30
Statskog Troms
Ved Lars Frihetsli
- Statskog som forvalter
- Rypeforvaltning, fangst statistikker og veien videre.
14.30- 14.40
Pause og Kaffe
14.40- 15.20
Fylkesmannen i Troms
Ved Knut Nergård
- Fylkesmannen i Troms sin rolle i forvaltingen knyttet til
jakt og fiske.
15.20- 15.40
Gjensidige Forsikring
Ved Kjetil Klausen
NJFF og Gjensidige forsikring
15.40- 16.30
UIT
Ved Professor Rolf Anker Ims
- klimaendringer- relatert mot utfordringer og
muligheter knyttet til jakt og kanskje også fiske.
- Hvilken betydning har klimaendringer for framtiden til
noen av våre jaktbare bestander- hvilken betydning
vil dette kunne få i framtiden.
16.30- 16.50
Pause og Kaffe/ frukt
16.50- 17.30
NJFF
Ved Øyvind Fjellseth
- Hva gjør NJFF for sportsfiskerne
17.30- 18.00
NJFF-Troms
Fylkesinstruktør Per Midtgård
Utdannelse på hund gjennom NJFF
En god jakthistorie
20.00
Festmiddag